Moldavien – intryck från en resa

Strandhems Bibel- & Lärjungaskola reste i år till ett lite ovanligt land. Resan blev inte riktigt som man planerat, men ändå givande och spännande på många sätt. En viktig lärdom blev att Gud kan använda oss även då vi känner oss som mest misslyckade.

När det var dags för vår bibelskoleklass att förbereda oss för den årliga missionsresan visste vi inte mycket alls. Vi visste att vi skulle mellanlanda i Venedig och att vi i Moldavien skulle delas upp i tre grupper och åka till tre olika byar.

Redan första dagen på resan slogs dessa föreställningar i spillror. Vi mellanlandade inte alls i Venedig, utan i Wien, och väl framme i landets huvudstad fick vi veta att vi inte alls skulle delas upp i tre olika grupper utan vara tillsammans under hela resan. Trots all ovisshet och ständigt förändrade planer gav vi oss, med visshet om Guds ledning, ut på ett äventyr som vi sent kommer att glömma.

Fattigt, men gästfritt

Moldavien är ett land med 4,3 miljoner invånare och ligger mellan Rumänien och Ukraina. Landets yta är lite större än Småland. I landet talas både ryska och rumänska och religionen är ortodox kristendom. En del av kritiken mot den ortodoxa kyrkan i Moldavien är att den fungerar som den romerskkatolska kyrkan gjorde på 1500talet – man får betala för förlåtelse, förbön och dylikt.

Då det inte finns så många stora naturtillgångar i landet försörjer sig moldavierna främst på jordbruk och vinproduktion. Gasen som används för att värma upp husen importeras från Ryssland. Levnadsförhållandena är mycket enkla. Landet tillhör de fattigaste i Europa och arbetslösheten är hög. På grund av den utbredda fattigdomen tvingas många hushåll att välja mellan värme eller mat på vintern. Många har också stora problem med alkohol. Men trots allt detta är kulturen mycket varmhjärtad och öppen. Gästfriheten, familjen och barnen är högt skattade.

Moldavien blev erkänt som självständigt från Sovjetunionen 1991, vilket ledde till stora ekonomiska problem eftersom alla ryska fabriker då flyttade tillbaka till Ryssland. De efterlämnade sig tomma skal till fabriker och arbetslösa moldavier som förlorat sina möjligheter till försörjning.

Landets politiska strategi är för närvarande att söka närma sig EU för att så småningom kunna bli medlemsland. Det är dock problematiskt då Ryssland är emot det och höjer priserna för gas ju närmare EU Moldavien kommer. Landet är också politiskt instabilt med utbredd korruption och anklagelser och rykten om valfusk.

Mission i ord och handling

Den 4 november anlände vi till huvudstaden Chisinau där Operation Mission (OM), organisationen som utformade vår resa, har sin huvudbas. OM arbetar med långsiktigt missionsarbete genom att stötta lokala församlingar.

Efter två dagar av förberedelser gav vi oss iväg för att i åtta dagar vara i den näst största staden som heter Balti. Därefter gick resan vidare till en liten by som heter Bravicea där vi stannade i åtta dagar. Resan avslutades sedan med två dagar tillbaka i Chisinau innan vi åkte hem.

I Balti och Bravicea bodde vi i de lokala kyrkorna och hjälpte till med respektive församlings missionsarbete. Pastorerna utformade våra dagsprogram. En dag kunde se ut såhär: På förmiddagen hjälpte vi till med praktiskt arbete, som till exempel uppbyggnad av en kyrka. Efter lunch hade vi barnsamling då vi lekte med barn, spelade upp dramer, sjöng sånger, gjorde ballonghundar och delade ut godis. Efter barnsamlingen kunde det vara dags för hembesök. Då gav sig en mindre grupp av oss ut för att hälsa på ensamma, fattiga och sjuka i deras hem. Vi fick uppmuntra dem genom att sjunga sånger, ge förbön och dela ut matpaket. På kvällen vilade vi eller hjälpte till med något i kyrkan som vi bodde i. Det kunde till exempel vara att hålla i en ungdomsgrupp eller hjälpa till med sånger, vittnesbörd och predikningar på någon kvällsaktivitet. Vi besökte även barnhem, härbärgen för hemlösa, människor på sjukhus och kvinnocenter.

Malin Månsson, Jonathan Schäder, och Camilla Strannhage, elever på strandhems Bibel- & Lärjungaskola

Varför Moldavien?

Detta var första gången som Strandhems bibelskolelever besökte Moldavien. resan genomfördes i samarbete med operation Mission (OM) och deras lokala samarbetskyrkor. Tidigare år har vi besökt ELMs missionsländer och utsända missionärer, men under hösten 2013 fanns inte den möjligheten på grund av för få utsända. Vi är mycket tacksamma för att detta års resa blev så bra och att vi dessutom fått med oss många intryck och nya arbetsformer som kommer prägla kommande års missionsresor. Vi fortsätter att planera våra resor i nära samarbete med ELM.

Daniel Engelbrekt, kursföreståndare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan