Mission – att rädda människor till evigt liv!

Gud bjuder oss att vara hans händer och fötter för att rädda människor till evigt liv. Vi får proklamera Guds Ord i den helige Andes kraft.

Första dagen på det nya året välsignades Kerstin Nilsson, ELM-BVs missionär i Kenya, i Ekets missionshus. Vi är fyllda av glädje och tacksamhet över att äntligen få sända en svensk missionär igen. Med stor tacksamhet och vetskap om att Herren sett till vår bön och öppnat upp för fler missionärskandidater, volontärer och Sports Camp-resor, har vi goda förhoppningar om att de närmaste åren kunna sända ut flera missionärer.

Missionsivern hör till det kristna livet. En konfirmand, utan större erfarenhet av kristet liv, sa när hon hörde min undervisning: ”Vilken oro ni måste uppleva inför att så många människor inte har hört det glada budskapet om Jesus Kristus utan riskerar att gå förlorade.” Det var gripande att få det vittnesbördet. Självklart borde det vara så hos varje enskild Jesus-människa att nöden för andra ständigt är närvarande.

Kan det vara så att vi är likgiltiga för den nöd som finns i världen? Kan det vara en orsak till att ELM-BV under en längre tid kämpat med rekrytering av missionärer? Vi som fått uppdraget att mer konkret arbeta med mission måste på allt sätt förmedla ett Guds Ord som talar om att Jesus dött för hela världen. Tron på Jesus Kristus är det enda som kan rädda en människa från evig död. Förkunnelsen är själva drivmedlet till att människor kommer till tro och får en kallelse till tjänst. Mission pågår ständigt i ELMBV på många olika plan. En lång rad villiga personer gör enorma insatser lokalt och regionalt. Tänk om året 2014 kunde bli ett år där ELM-BV kommer att koncentrera sig mer på det internationella arbetet.

ELM-BV har en rik och imponerande missionshistoria. Vi samarbetar i dag med kyrkor ute i världen som lever av Guds Ord. I Sverige får vi välsignelse av sådant som sker i våra samarbetskyrkor. Det är ”mission i retur”. Kerstin Nilsson mötte och arbetade med kristet försoningsarbete under sin förra period i Kenya och under 2013 har hon fått vara med och lansera Amani in i ELM-BV. Det är ett projekt som bland annat handlar om återupprättande av kristna syskonrelationer i vårt land. Vi har också privilegiet att välkomna gäster från våra samarbetskyrkor som ber, undervisar och hjälper oss. Vidare får vi, i tider av omtolkningar av ordet mission, leverera en tydlig biblisk förståelse av det. I Sverige framhålls ofta religionsdialogens fördelar, men när dialogen inte syftar till att presentera Jesus som Herre och Frälsare har man hamnat långt ifrån en rätt biblisk undervisning. ELM-BV har förmånen att få förmedla Guds Ord. Vi har inget att frukta, inget att skämmas över. Vi har kallelsen att proklamera Guds Ord i den helige Andes kraft till människors räddning.

Välkommen med i uppdraget! Be, ge och är tre avgörande ord för missionsarbetet. Be att Gud ger oss inom ELM-BV vishet att predika ett rätt Guds Ord. Be att missionsuppdraget får ny och välbehövlig kraft. Be för våra samarbetskyrkor. Be för Sveriges land och folk. Be om förnyelse och uppvaknande i våra familjer, föreningar, församlingar och organisationer. Be att ELM-BV får vara en Kristusdoft till liv. Ge mer! Se över din ekonomi och fundera på om siffrorna, vad gäller gåvorna till missionen, behöver justeras. Kanske du som läser detta längtar efter att . Vill Gud något mer i ditt liv? Kanske just du kan ge några år till verksamhet i missionens tjänst, några månader som ELM-BVs volontär i Peru eller några veckor under sommaren till att hjälpa till med Sports Camp-aktiviteterna i Afrika? Gå!

Missionen är Guds sak. Du och jag erbjuds att vara hans händer och fötter för att rädda människor till evigt liv i himlen. Jesus Kristus är och förblir den enda vägen till Gud. Kan vi nå fler med det budskapet?

Missionen är Guds sak. Guds sak är vår verklighet.

Jonny Bjuremo Missionssekreterare ELM-BV, Sunne

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan