Med hjärta för goda möten

Han har studerat både teologi och diakoni i Norge, varit ute i missionsteam och undervisat på bibelskola. Nu har Fredrik Smetana flyttat hem till Sverige igen med en längtan efter att få inspirera andra till mission. Vi får träffa en medarbetare med stor kunskap, men ödmjuk och varsam framtoning.

En kall januaridag har jag stämt möte med Fredrik Smetana, ELMs nye missionssekreterare, men också ungdomsledare i ELM Nord och skolpastor på deltid på Vännäs gymnasieskola. När han kommer in i värmen några minuter efter avtalad tid går det inte att ta miste på hans entusiasm.

– Jag har precis haft ett samtal med några muslimska elever i biblioteket som ville att jag skulle förklara vad kristen tro innebär, berättar han.

Att det inte alltid är rakt på sak som han får förmedla Bibelns budskap till eleverna kommer snart fram i vårt samtal, men vi börjar med att titta tillbaka något i Fredriks liv.

Studier och tjänst i Norge Fredrik, snart 30 år, kommer ursprungligen från just Vännäs, dit han för ett halvår sedan återvände tillsammans med sin norska fru Monica och barnen Micah, tre år, samt Joanna, sex månader. Dessförinnan bodde han under tio års tid i Norge, år som på många sätt förändrade hela Fredriks liv och inriktning. Det började med ett år på Fjellheims Bibelskola i Tromsö. Genom en fördjupning i Bibeln fick han upp ögonen för nåden och förlåtelsen, sanningar han hört om i hela sitt liv men som nu blev personliga för honom. Under denna tid väcktes också en längtan efter att dela med sig av det han själv upptäckt. När frågan kom om han ville resa ut i missionsteam inom Norskt Luthersk Missionssamband var svaret därför på ett sätt självklart. Det blev ett år med mycket resor, lite egen tid och han ställdes inför uppgiften att predika för första gången.

– Men jag fick energi mitt i alla utmaningar. Det blev så konkret att Gud är verksam just nu. Den erfarenheten gav mig en önskan att fortsätta predika och att stå i Guds rikes tjänst.

Under året i missionsteam blev Fredrik uppmuntrad att börja studera teologi. Det valde han att göra på Fjellhaugs Missionshögskola i Oslo. Till en början hade han tänkt vara där under ett läsår men det slutade med fem år och en magisterexamen i teologi och mission. Genom utbildningen kände Fredrik att han fick en teoretisk grund och verktyg till att förstå Bibeln, men han saknade en mer praktisk och livsnära del. Det ledde honom vidare till ytterligare studier och en efterföljande magisterexamen i diakoni.

– Genom diakoniutbildningen fick jag på ett sätt en bättre förståelse för livet. Jag blev rustad för att kunna möta människor i vårt samhälle, i deras livssituation.

Innan Fredrik slutligen tillträdde sin aktuella tjänst i september 2013, var han under två års tid lärare på den bibelskola där han själv började sin studiebana. Under den perioden fick han undervisa intensivt i både bibelämnen och i diakonalt arbete. Han fick särskilt öva sig i att nå ungdomar.

En tillgång att ha brottats själv

Detta leder oss in på Fredriks roll som skolpastor. Det framgår tydligt att diakoniperspektivet präglar honom. Han beskriver att han försöker bygga relationer och skapa förtroenden. Genom att diskutera bilar med eleverna på Fordonsprogrammet och svetsning med eleverna på Svetsteknikutbildningen bygger han en bro till dem så att de sedan kan våga söka upp honom och prata om djupare frågor. Han har också haft ambitionen att lära känna lärarna på skolan och redan märkt att de tar kontakt med honom när de ser ett specifikt behov av krissamtal eller om någon elev mist en anhörig. Hur man sedan förmedlar evangeliet till ungdomarna är något Fredrik funderat en del på.

– Ibland får man börja med att säga: ”Jag har hittat meningen med livet” eller ”Jag har en Gud som är min far”. Det är sådant som dessa ungdomar kan sakna. Jag frågar Fredrik om han har nytta av sin gedigna teologiska utbildning i mötet med ungdomarna på skolan. Det tycker han:

– Jag har själv brottats med tvivel och frågor om Guds existens och ondskans problem och det hjälper mig i att kunna bemöta ungdomarnas frågor. Sedan kan man inte bara lita på utbildningen, man måste också be om att få visdom, Andens ledning och söka följa Jesus exempel i sitt liv.

Mission är att leva nära korset

Som missionssekreterare för ELM har Fredrik även ett uppdrag att inspirera andra till missionsarbete. Han förtydligar att mission inte bara är angeläget internationellt. Också alla svenskar behöver nås av evangeliet. Tillsammans med sina kollegor i ELM försöker han hitta strategier för att kunna sprida budskapet på nya platser. En strategi kan vara att studenter startar upp bibelstudiegemenskaper på studieorter där ELM inte redan har en etablerad verksamhet. En annan kan vara att se till att det finns bibelintroducerande undervisning på hemsidan. Som missionssekreterare försöker han resa runt i föreningar och församlingar för att både informera och inspirera till utåtriktat arbete. Jag frågar Fredrik vad han har att säga till den som känner sig feg och inte får sagt något om sin tro.

– Det kan fort bli en nedåtgående spiral och få en att känna sig som en dålig kristen, säger han. Men mission handlar inte om att skärpa sig eller ’ta sig i kragen’, utan om att vända tillbaka till kärleken och förlåtelsen, att leva nära korset så till den grad att man märker att det faktiskt driver en ut.

Det är tydligt att Fredrik talar av egen erfarenhet. Han beskriver hur han kan känna sig tom på kraft de hektiska arbetsdagar då han inte prioriterat egen bibelläsning, reflektion och bön. En annan orsak han ser till att människor inte vittnar om sin tro är att evangeliet har blivit något man tar för självklart. Fredrik ser här en utmaning att inte använda klyschor utan försöka predika evangeliet så att det känns nytt för dem som lyssnar. Han drar paralleller till profeten Amos som Gud kallade att predika omvändelse och rättfärdighet – samma budskap som israeliterna redan hade hört, men på ett nytt sätt och med hjälp av nya former.

Genuint intresse för medmänniskan

En arbetsdag för Fredrik kan växla mellan att vara tillgänglig för skolelever under lunchrasten, sitta i strategisamtal med kollegorna i ELM via Skype på eftermiddagen och att på kvällen undervisa en ungdomsgrupp eller planera ett läger. I rollen som ungdomsledare ligger det honom särskilt varmt om hjärtat att försöka fånga upp ungdomar som av någon anledning lämnat gemenskapen.

– Jag vill söka upp dem som slutat komma och fråga hur de har det, inte ringa och säga med en fördömande ton: ”Varför kommer du inte till våra samlingar?” utan hellre säga: ”Jag saknar dig. Hur har du haft det den senaste tiden?”

Vad Fredrik precis har sagt sammanfattar på många sätt hans personlighet. Jag fascineras av Fredriks jordnära och ödmjuka framtoning trots, eller kanske just på grund av, hans långa teologiska utbildning. Slutligen undrar jag om det finns något ställe i Bibeln som skolpastorn, missionssekreteraren och ungdomsledaren Fredrik Smetana brukar hämta styrka i. Svaret dröjer inte:

– Romarbrevet kapitel åtta, vers ett: Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är ett fantastiskt evangelium som jag får vila i!

Linnea Åström, läkare, Vännäs

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan