Ära Gud med hela ditt jag!

Gud har skapat oss med själ och ande, men också med en kropp. Den får vi glädja oss över och ta hand om på ett gott sätt. Gud kallar oss att lovsjunga honom genom hur vi lever.

Livet är en Gåva till oss människor. Vi föds med en kropp som med åren allt tydligare speglar vår personlighet. Personligheten märks också i vårt inre jag, vår själ och ande. Vi ska här stanna upp inför vårt jags olika delar och hur de samverkar. Vi ska också säga något om hur vi vårdar vår kropp.

Gläds över din kropp! Så förunderligt vi människor är skapade! Tänk bara på hur ändamålsenligt kroppen fungerar. Medveten om rörelserna eller helt utan att tänka på dem balanserar sotaren på taket, är pianisten helt förlorad i Chopins sonater, rör sig skridskoåkaren på isen. Det finns ett samspel mellan kroppens olika delar som vi kan fundera mycket över – hur kan det fungera med sådan precision?!

Efterhand som åren går blir vi svagare. Den som är handikappad eller sjuk orkar och kan också mindre. Men skönheten finns där! Kroppen är så vacker, på olika sätt hos olika människor. Vi är original! I Bibeln står det att vi är skapade till Guds avbild. Det uttrycker någon form av likhet, att vi på något sätt avspeglar Guds storhet och skönhet. I Psalm 139 lovsjunger psalmisten Gud: Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Lovsjung honom, du också!

 

använd din kropp!

Använd din kropp väl så vårdar du den. Själva uppbyggnaden av kroppen och dess olika funktioner talar om att den är till för att brukas. Förr hade de flesta ett kroppsarbete där man naturligt fick den motion man behövde och mer därtill. Nu är det annorlunda. Vi använder mest fingrar, armar, talorgan och hjärnan. Studier visar att bara sitta stilla är lika skadligt som att röka. Vi behöver röra oss mer!

Att röra sig ute i naturen har många goda effekter. Det är en rofylld miljö som ger tid för eftertanke. I naturen finns en bortglömd tystnad att vårda. Du kan studera skapelsen som du själv är en del av, förundras och glädjas över den och vår store Skapare. Du får samtidigt motion på skiftande underlag vilket är bra för din kropp. Det finns olika hälsosamma fritidsaktiviteter såsom trädgårdsarbete, vedhuggning, hushållsarbete, bil tvätt och så förstås idrott av olika slag. Vi behöver anstränga vår kropp så att blodomlopp och muskler får en ’genomkörare’. Det viktiga är att hitta rutiner så att det helst blir två till tre gånger varje vecka. Ofta blir det lättare att göra tillsammans med någon god vän. Ta hänsyn till dina begränsningar – bättre lite och ofta, än inget alls.

Vår kropp mår bäst av rätt avvägd kost och fasta måltidsrutiner. Att minska sin konsumtion av sötsaker och kött till förmån för mer frukt, grönsaker och rotfrukter är bra för både oss själva och resten av skapelsen. Hur vi sköter vår kropp vad gäller rörelse, föda, arbete och vila påverkar hur vi mår och risken att utveckla sjukdomar.

Ditt inre jag

Kroppen speglar till viss del vår personlighet som också har ett inre jag. Ofta görs en uppdelning i själ och ande, där själen består av vilja, känsla och intellekt. Anden beskrivs som den del som har förbindelse med Gud. Delarna samspelar med varandra och påverkar varandra, som bilden med cirklarna här ovan visar. Jagets olika delar ger dig dina särdrag, det som är speciellt för dig. De avslöjar att du är ett original. Ingen är som du! Vissa av dina karaktärsdrag kan kanske spåras hos dina föräldrar. Både arv och miljö påverkar.

Begreppen ande och själ är inte entydigt definierade i Bibeln. Ibland står de för samma sak1 men ofta är det en tydlig åtskillnad mellan dem.2 Gud vill påverka vår ande, ge oss sin Ande så att vi kan lära känna honom och hans vilja med oss. När det får ske upplyses också vår själ. Vårt inre jag består alltså av själen som bär personlighet och anden som både kan påverkas av ondskans andemakter och fyllas av Guds Ande.

Samspel och brottning

Själens olika delar påverkar varandra. När de samspelar harmoniskt påverkar det kroppen positivt. Ibland brottas de snarast mot varandra. Så här kan det bli: Våra känslor får plötsligt övertag över vår vilja och leder oss till att göra fel saker, medan förståndet verkar ha ’somnat’ eller är förblindat av tidsandan. Det blir en kamp i vårt inre. Frågan blir då: Vad är det som styr mig? Är det begär och önskningar som är osunda för mig och mot Guds goda vilja med mitt liv? Sådana leder till en livsstil med stress, konfl ikter och dåliga levnadsvanor som påverkar kroppen negativt. Jag blir lättare sjuk, får kanske huvudvärk, magsår eller hjärtinfarkt. Det märks alltså att de olika delarna av mitt jag påverkar varandra. När vi har ett handikapp eller en sjukdom inverkar det på oss så att vi orkar och kan mindre. Samtidigt kan en sådan begränsning föra oss närmare Jesus och ge oss en andlig mognad som andra får del av.

Som kristen behöver jag stillhet med Gud – i samtal, bön och bibelläsning. När jag erkänner mitt beroende av honom, tar emot hans förlåtelse och frid och låter mig ledas av honom påverkas hela mitt jag till bättre hälsa.

Lovsjung Gud med hela ditt jag!

I Bibeln står det att vår kropp är ett tempel åt den helige Ande som bor i oss. Du och jag tillhör inte oss själva, vi är köpta av Kristus och priset är betalt. Så kommer utmaningen: Så förhärliga då Gud i er kropp.3 Du är kallad att med hela ditt jag – kropp, själ och ande – lovsjunga Gud genom ditt sätt att leva. Du får göra det på ditt originella vis – med dina begränsningar och din förmåga. Gud vill ge dig kraften till det!

Hugo Odeberg utlägger detta bibelställe. Han skriver att då vi kommit in i Kristi värld och fått Guds och Kristi Ande i oss blir kroppen ett verkligt tempel som ”helgas till den stora uppgiften att rent av uttrycka Guds väsen, såsom ett tempel gör, att vara något, som är helt stämt i Guds ackord, där Gud själv verkar, på samma gång som allt går upp i Honom, i ’lovsång till Gud’, det är: i sällhet över att höra Gud till.”4

Vilket underbart liv vi är kallade till att leva som människor!

Lasse Johansson, läkare, Örkelljunga

  1. Jes. 26:9, Luk. 1:46–47
  2. Hebr. 4:12, 1 Kor. 2:13
  3. 1 Kor. 6:19–20
  4. Hugo Odeberg, Korintierbreven, s. 126
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan