Från personlig vinning till personlig tro

Lärare, student, projektledare, föreståndare för BCM (Bethesda Children Ministry), trebarnspappa – det är många titlar som kan användas för att beskriva John Kissinger, 40 år, bosatt i Nakuru, Kenya.

John berättar att han föddes som nummer tre i en familj med åtta barn och växte upp i Kiabiraa, Nyamira. Hans föräldrar var inte kristna. Pappan drack och i hemmet bryggdes sprit, vilket också länge var familjens huvudsakliga inkomstkälla. Barnen gick i skolan men var på helgerna tvungna att hjälpa till med att bära ved och vatten för bryggeriarbetet. De fick också hjälpa till att plocka Pyrethrum-blommor (rosenkragar) och kaffebönor. Det var ett hårt arbete och på söndagarna smet John ofta ifrån och gick i stället till närmsta kyrka.

Som åttaåring flyttade John till en moster i Kitale. Där gick han i en katolsk skola och han berättar att där blev han katolik. När han sedan började gymnasiet hamnade han i en skola sponsrad av SDA, sjundedagsadventister, så då blev han sjundedags adventist. I skolan var han aktiv och vann respekt. Det bidrog till att han kunde få hjälp till skolavgifterna.

Trots allt sitt deltagande i olika kyrkor hade John dock ännu inte blivit döpt. Efter avslutad gymnasieutbildning fick han höra talas om att man skulle starta en grundskollärarutbildning i Matongo. Han döptes då i Kiabiraa och fick sitt dopkort, en enkel identifikationshandling, men ett viktigt dokument i ansökan. Under de två åren på Matongo, med regelbundna gudstjänster och andakter, växte han in i ett aktivt kristenliv.

– Här fanns något jag saknat tidigare. Under dessa år blev min tro mer på allvar, säger han.

John Kissinger berättar att rektorn för utbildningen, Nyanchama, var en engagerad kristen som på många sätt blivit en förebild för honom. Nyanchama var noga med de kristna värderingarna och att eleverna skulle vara aktiva kristna. Han hade också ett stort hjärta för fattiga människor och familjer. Efter avslutade lärarstudier arbetade John på olika platser, gifte sig och fick sitt första barn. 2004 anställdes han så på Bethesda Children Ministry i Nakuru, ett gatubarnsarbete som drivs av Evangelisk Lutherska Kyrkan i Kenya, ELCK. Där har han nu varit med i ledningen under tio års tid. När John berättar om sin uppväxt tänker jag att många av hans erfaren heter från barn- och ungdomstiden säkert har varit till hjälp i hans nuvarande arbete med gatubarn. Arbetet har utvecklats från att ha varit helt beroende av understöd utifrån till att ha flera aktiviteter på centret som bidrar till försörjningen. En förskoleverksamhet har startats för att förebygga att barn från fattiga områden hamnar på gatan. Under den här perioden har John också bidragit i arbetet med att kunna köpa in en bil till BCM, starta byggandet av ett gästhus samt att försöka ordna vatten till centrat genom ett borrhål.

Jag frågar John Kissinger vad som varit den största glädjen i arbetet:

– Att nå ut till människor – och bland dem inte minst barnen vi möter – och kunna förändra deras liv. Men också att föra människor samman, att se människor försonas. Jag har glatts över att se hur Bethesdapersonalen blivit ett team. – Och nu ska du lämna Bethesda, konstaterar jag.

– Nej, jag lämnar inte Bethesda, svarar John. Jag kommer alltid att ha ett hjärta för Bethesda. Jag lämnar bara över ansvaret till andra. John Kissingers motto för sina handlingar

– ”Var ärlig mot dig själv och var ärlig med pengar” – följer han noga. Han döljer inte att han tidigare under lång tid var aktiv i kyrkliga aktiviteter för att det hjälpte honom att komma vidare i livet. Men resultatet blev ändå gott till slut. Kristenlivet fick växa fram och bidra till att forma honom till den han är.

Kerstin Nilsson, missionär, Kenya

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan