Full satsning

På Strandhems Missionsgård i Örkelljunga påbörjar man i augusti ett nybygge som kommer att kosta omkring 17 miljoner kronor. Vad är det som ska göras och hur tänker man att det ska finansieras? Till Liv har pratat med några av de engagerade.

Jan Jämstorp är ordförande på Strandhems missions gård sedan många år tillbaka. Han har varit med i byggplanerna ända från början. Vi frågar honom:

Hur känner du inför att bygget snart ska dra igång?

– Just nu känns det mycket bra att vi kommit så långt i planeringen och att byggstart närmar sig.

Hur länge har detta bygge funnits i dina tankar? När började ni diskutera det?

– Tankarna har funnits i åtta-tio år då vi har haft problem med dålig isolering, luft och fukt i husen. Vi började fråga oss hur mycket vi skulle lägga i kostnader och arbete om det ändå inte blir bra och då kom tankarna på att i stället riva och bygga nytt. 2011 började vi diskutera mer ingående hur vi skulle lösa boendet på gården och gav tekniska kommittén i uppdrag att ta fram olika förslag. På årsmötet 2012 presenterade vi våra första visioner och fick i uppdrag att jobba vidare.

Du måste ha tvekat inför ett så här stort projekt. Vad var det som fick dig och de andra i styrelsen att ta steget?

– Visst har jag frågat mig om vi gör rätt sak för gården och om vi kommer att klara av det ekonomiskt. Jag har bett Herren visa väg, stoppa det om det inte är hans vilja, men leda oss i arbetet om det är detta han vill. Det har vi fått uppleva att han gjort. Stödet från de sista årsmötena har varit enhälligt för att jobba vidare med boendet, och det stödet har vi också känt ute bland missionsvännerna. För egen del har det varit ett särskilt tecken på Guds ledning att samtliga personer med olika kunskaper i byggande och ekonomi som vi till frågat om att vara med i kommittéer och arbetsgrupper har svarat ja på förfrågan. De gör nu ett helt fantastiskt arbete!

Förslaget till de nya byggnaderna har gjorts av Gunilla Svensson Arkitektkontor AB i Lund. Sara Olsson, som är medlem i Kristna Föreningen Filippi och själv många gånger besökt Strandhems Missionsgård, är en av de arkitekter som arbetat fram det.

Hur skulle du beskriva de byggnader som ni har ritat?

– Vi har ritat tre enplansbyggnader på ungefär samma plats där de gamla logementen stod. Byggnaden närmast sjön innehåller klassrum, vandrarhemskök och andra gemensamma funktioner. De andra två husen innehåller två- och fyrbäddsrum, samt uppehållsrum med litet pentry. Alla rum får egen toalett och dusch. Det kommer också att finnas handikappanpassade rum. De nya byggnaderna kommer att få fasader av rödmålad träpanel och tak av plåt eller papp. Egentligen är det platta, yteffektiva vandrarhemsbyggnader, men vi har ’lekt’ med taken för att ge husen en egen karaktär. Det är vanliga pulpettak men de lutar åt lite olika håll.

Vilka överväganden var viktiga i processen?

– Vi har velat rita hus som tillgodoser behoven på ett effektivt sätt och som samtidigt tillför Strandhem mervärden, både inuti och utanför husen. Till exempel ser man sjön och huvudbyggnaden, Strandhems hjärta, direkt från alla entréerna. Vi har valt att betrakta Strandhem, med alla sina byggnader från olika epoker, som en liten by kring den öppna planen i mitten. Därför har vi ritat tre hus med egen karaktär som tillför ’byn’ något från vår tid, men som i storlek och placering passar ihop med de andra.

Hur har du känt för uppdraget?

– Det har varit väldigt roligt att få arbeta med ett projekt som också ligger mig varmt om hjärtat. Strandhems representanter har varit både seriösa och visionära, och jag tror att de gör rätt som vågar satsa på detta nya!

Johan Lind sitter i Strandhems byggnadskommitté och är med i planeringen av nybyggnaden. Vi frågar honom:

Vilken är byggnadskommitténs uppgift?

– Att ta fram en lösning på hur byggnaderna ska utföras, både tekniskt och produktionsmässigt. Vi arbetar med byggkonstruktioner och materialval såväl som med vilka entreprenörer som bör anlitas.

Hur kommer arbetet med de nya byggnaderna att genomföras?

– Strandhem har tänkt att i första hand använda företag och personer som har en relation till missionsgården. Men en förutsättning för det är naturligtvis att dessa egna krafter också bedöms vara det mest gynnsamma alternativet.

Vilken är den största utmaningen för er i byggnadskommittén?

– Att fatta kloka beslut om hur byggnaderna ska utföras. Många olika aspekter behöver beaktas, bland dem estetik, storleken på investeringen, driftskostnader, livslängder och underhåll.

Finns det utrymme för frivilliga medarbetare?

– Frivilligarbetare är mycket välkomna att anmäla sig! Redan i mitten av augusti påbörjas arbetet med att riva de befintliga logementsbyggnaderna. Då är vi i stort behov av hjälp.

När beräknas nybygget stå klart?

– Två av de tre husen förväntas stå klara till sommaren 2015. Det tredje huset våren 2016.

Linus Sjödahl är ekonom och med i finansieringsgruppen för bygget.

Nybyggnaden är beräknad till en kostnad av 17 miljoner. Det förpliktigar …

– Ja, verkligen! Detta är det hittills enskilt största byggprojekt som genomförts i våra organisationer.

Ni har dragit igång en kampanj som ni kallar LÅNA OCH GE. Berätta om den.

– Vi vet att det finns många som har ett stort hjärta för Strandhem och vi vet också att det finns ett stort antal människor som har det gott ställt ekonomiskt. Alla har inte mycket pengar på banken men många äger villor eller liknande där det finns ett outnyttjat låneutrymme. LÅNA OCH GE innebär att man lånar pengar från sin bank med sin fastighet som säkerhet och sedan skänker dessa pengar till Strandhem. Med dagens ränteläge och avdragsmöjligheter innebär det att man kan låna 50 000 kronor och betala under 100 kronor i månaden i ränta! Vi tror och hoppas att det är många som vill utnyttja den möjligheten. Förbinder man sig att skänka 50 000 kr senast den 31 augusti i år har man möjlighet att vinna en resecheck på 10 000 kr. För en ekonom som mig kan det tyckas underligt att ’köpa’ en ’lott’ för 50 000 kronor för att vinna 10 000 kr, men detta handlar inte främst om ekonomiska ställningstaganden, det handlar om att investera i vårt och kommande generationers Strandhem.

Vad tror ni kan motivera folk att skänka så mycket som 50 000 kronor?

– Under de år som nybyggnation på Strandhem har diskuterats i olika forum har stämningen varit entusiastisk. Man inser vikten av att Strandhem får finnas kvar och utvecklas, inte minst för de barn och unga som växer upp. Därför tror vi att människor också förstår att de måste ställa upp med pengar.

Vi vet att det finns många vars livssituation inte alls skulle påverkas om de skänkte 50 000 kr. Om vi är 300 personer som gör det är vi nästan i hamn med finansieringen. Visst måste det finnas 300 personer som vill det?!

Hur kan man annars stödja nybyggnaden ekonomiskt?

– Alla sätt är välkomna. Man kan låna ut pengar räntefritt, skänka större eller mindre belopp, entusiasmera andra för att engagera sig ekonomiskt, listan kan göras lång. Läs gärna mer om finansieringen av nybyggnationen i den folder vi tagit fram. Är du fåmansföretagare kan du mycket skatteeffektivt skänka utdelning till Strandhem. Vi ställer gärna upp och svarar på frågor eller tar fram dokument som kan behövas för att skänka pengar på olika sätt.

Tomas Nilsson är missionsgårdens föreståndare och ett känt ansikte för många. Vi frågar honom:

Hur skulle du beskriva Missionsgården Strandhem? Varför är missionsgården viktig och vad kännetecknar den?

– Strandhem är och ska förbli en kristen kurs- och lägergård där barn och ungdomar, ja alla generationer, får möjlighet till god gemenskap. Strandhems bibel- och lärjungaskola är en mycket viktig del av verksamheten med elever från stora delar av kristenheten i Sverige. Strandhem ska också vara en öppen och välkomnande gård för alla som önskar anordna en konferens, en gemenskapshelg, ett konfirmandläger eller en konfirmandträff, ett bröllop, en retreat eller något helt annat.

Vad tror du att nybyggnationen kommer att betyda för missionsgården?

– Jag tror den kommer att bli ett stort lyft för gården, en helt nödvändig uppdatering av ett boende som passerat sitt bäst före-datum. Människors behov av en gård av Strandhems kaliber blir enligt min åsikt bara större och större. Att finna en plats där ro och lugn får råda, där en påtaglig närhet till vår Herre får kännas och där människor får möjlighet att möta sin Frälsare kommer alltid att finnas.

Hur kommer verksamheten på gården se ut under byggperioden?

– Den kommer att fortsätta! Vår bibel- och lärjungaskola kommer att fungera som vanligt, lika så, bibeldagar, lägerdagar, kvällsbibelskola, sammanträden, möjligheter att ordna fester med mera. Möjligheten att erbjuda övernattning är naturligtvis däremot begränsad. Jag har avtalat med gårdar i närheten om att få hysa folk om behov föreligger.

Hur känns det att det nu börjar närma sig på allvar?

– Det känns väldigt spännande och roligt naturligtvis. Men jag skulle ljuga om jag inte också tillade att projektet kan göra mig bekymrad. Mycket pengar behövs och det är mycket som ska klaffa. Men som med alla våra bekymmer får vi lägga dem i Guds händer och lita på hans hjälp och ledning.

Vad vill du hälsa missionsvännerna?

– Jag vill be om er förbön för detta jätteprojekt. Jag vill också vädja om era konkreta gåvor. Alla bidrag är välkomna! Vi ska med hjälp av olika typer av media försöka hålla er informerade om projektets framskridande.

Markus Hector, Malmö

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan