En unik möjlighet

Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. 1 Mos. 3:7

De första människorna åt av det förbjudna trädet. Man kan tycka att det var en småsak. Att äta en frukt, var det så farligt? Men i detta till synes obetydliga låg ett uppror mot Gud och ett avsteg från hans vilja. Och det fick förödande konsekvenser.

Att Adams och Evas ögon öppnades har inget att göra med att de fick insikt, perspektiv eller att de mognade som människor. Tvärtom handlar det om att relationen brast. Orden: De såg att de var nakna uttrycker att de hamnade i ett främlingskap i förhållande till varandra. Det blir tydligt när vi läser om hur det var vid människans skapelse. Både mannen och kvinnan var nakna och de kände ingen blygsel inför varandra (1 Mos. 2:25). Med syndafallet blev det alltså helt annorlunda. Att människan valde bort Guds vilja för att i stället följa sin egen ledde till att relationen till Herren och medmänniskan brast. Genom denna händelse uppkom en helt ny situation som alltjämt präglar våra grundläggande livsvillkor. Du som läser dessa rader behöver inte gå till den dagliga nyhetsrapporteringen för att få tydliga exempel på detta utan kan bara se dig runt omkring i din närmaste omgivning. Ja, du behöver inte ens se så långt. Det räcker med att du ser hur det är i ditt eget liv och i ditt eget hjärta. Där ser du att du lever i konsekvenserna av, och i smärtan från, brustna relationer. Ovänskap, hat, konflikt, avstånd och främlingskap är några ord som beskriver den verklighet som är en följd av människans avfall från Guds vilja. Och du lever i och är en del av den verkligheten.

Gud vill att vi ska leva i hans gemenskap. Därför sände han sin son för att frälsa sin mänsklighet. Det skedde genom Jesu död på korset och uppståndelse från de döda. Vad denna gärning verkligen betyder får vi en aning om när Jesus slår följe med de två lärjungarna på vägen till Emmaus (Luk. 24:13ff). Det är bara en som är namngiven, Kleopas, och man har undrat vem den anonyme är. Sannolikt är det Kleopas hustru eftersom de två ber Herren stanna kvar hos dem, komma hem till dem. Att den anonyme var en kvinna anar vi också av det som händer när den uppståndne bryter brödet. Det står att: Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. På syndafallets dag öppnades Adams och Evas ögon och de såg att de var nakna med främlingskap på alla tänkbara plan som följd. På påskdagens kväll öppnades ögonen på de två i Emmaus och de såg Frälsaren som sonat synden och skulden och som äger läkedom för allt. De kände igen honom när han bröt brödet. De såg de sårmärkta händerna. Genom de såren blir vi helade.

Vi lever alla i brustna relationer. Hur skall dessa hanteras? Det bästa sättet är detta: i bön. Bär under den kommande veckan fram de människor du har svårt för till Frälsaren Jesus. I din bön får du lägga dessa trasiga relationer i hans sårmärkta händer. Inte bara en gång utan varje dag under den kommande veckan. Och de sår du själv går och bär på, låt den uppståndne Frälsaren vidröra dem med sina sårmärkta händer. Sår mot sår. Genom hans sår blir vi helade. Detta är ingen ’quick fix’ men en unik möjlighet att i all trasighet leva med honom som kan hela allt.

Rolf Pettersson, präst i S:t Pauli församling, Göteborg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan