David – herdepojken som blev kung

Många kan de första orden av Davids psalm 23 utantill: ”Herren är min herde.” Herdepojken som blev kung fascinerar. Vi anar en man som är konstnärligt lagd. Han musicerar, han skriver dikter och han har blick för skönhet – vilket skulle bli början till hans fall. Men han har också fått bli till stor välsignelse, inte bara för sin samtid, utan för alla som tror.

Bibeln är fylld av märkliga karriärer. En av dem gör herdepojken David från Betlehem som blir nationalhjälte, kung över Israel och anfader till Messias. David nämns i tjugoåtta av Bibelns böcker, men mest kan man läsa om honom i Samuelsböckerna och Första Krönikeboken. Som författare möter vi honom i Psaltaren.

En ny kung • 1 Sam. 16

Gud hade gått folkets önskan tillmötes och Israel hade blivit monarki. Men Saul, den förste kungen, vände sig mot Herren och blev förkastad. Herren sänder den gamle profeten Samuel till Betlehem för att smörja en ny kung. Det var förstås ett farligt företag att peka ut en ny kung medan den förre fortfarande var vid makten, men i Betlehem smörjs den unge David, son till Isai. David är yngst av åtta bröder och tar hand om familjens får. Han är en begåvad ung grabb, skicklig att spela [harpa], en djärv och duktig stridsman och en begåvad talare.1 Kung Saul är inte medveten om att Herren utsett en efterträdare, men svårmod – en ond ande från Herren – plågar honom och David kommer till hovet för att genom sin musik lindra kungens lidande.2

David blir hjälte • 1 Sam. 17–18

Saul drar ut i strid mot filisteerna och David reser hem till Betlehem. Vid fronten utmanar stridsmannen Goliat från Gat israeliterna att sända fram någon som kan möta honom i tvekamp.3 Han hånar Israels här. David kommer att höra detta eftersom hans far sänt honom till israeliternas läger med mat och hälsningar. Medan Saul räds att strida mot Goliat upprörs David över att den filisteiska giganten hånar den levande Guden. I Herren Sebaots namn går David emot Goliat och vinner seger.4

Israels här, hov och folk firar segern och hyllar David. Saul deltar i hyllningarna, men när han förstår att folket – och hans egen familj – ser David som nationens största hjälte vänds kungens sympatier i ett intensivt hat mot David.

Åren som gömd • 1 Sam. 19–31, 1 Krön. 12

Under flera år lever David på flykt undan kung Saul. Ibland finns han inom Sauls rike, ibland utanför. I jakten på David händer det vid åtminstone två tillfällen att David kommer så nära Saul att han skulle kunna döda honom. Men David föregår inte Herrens beslut, utan sparar Sauls liv. Herren skall själv slå honom, antingen när hans dagar kommer och han dör, eller han drar ut i krig och bli dödad. Men Herren förbjude att jag skulle räcka ut handen mot Herrens smorde.5

Kung David och drömmen om templet • 2 Sam. 1–7, 1 Krön. 10–11, 13–17, 22–29

Saul dör slutligen i strid mot filisteerna och David blir kung, först över rikets södra delar – Juda – och efter några år över hela Israel. Därefter intar David staden Jerusalem som han vill göra till centrum för tillbedjan av Herren. Han låter Guds ark föras in i staden och han drabbas av insikten: Jag bor i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält.6 David vill bygga ett hus – ett tempel – åt Herren. Men Gud kontrar och säger till David: Jag ska bygga ett hus åt dig. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid.7

David accepterar att han inte ska bygga Guds tempel men skapar förutsättningar för ett tempelbygge genom att samla in material och organisera kommande tjänster i templet. Längtan efter ett tempel att tillbe Herren i är ett uttryck för Davids tro. Ett annat är alla de sånger som David skrivit. Nästan hälften av sångerna i Psaltaren har David som författare.

En framgångsrik krigsman • 1 Sam. 8–10, 21, 1 Krön. 18–20

Under sin fyrtio år långa regering fortsätter Davids militära framgångar. Han uppfyller det folket efterfrågat hos en kung: Han skall dra ut framför oss och föra våra krig.8 I flera strider besegras bland andra filisteer, ammoniter, arameer och gibeoniter. Israels rike når under Davids regering sin största utbredning och blir en stormakt.

Problem på hemmafronten • 1 Sam. 11–20

Redan vid sitt trontillträde hade David flera hustrur, bland andra Sauls dotter Mikal. När det vid ett tillfälle är tid att dra ut i strid stannar David hemma i Jerusalem och låter överbefälhavaren Joab leda Israels armé. Då ser David från taket på sitt palats en vacker kvinna, Bat-Seba, bada. Davids fylls av lust och begär och trots att han får reda på att kvinnan är gift ligger han med henne och hon blir gravid. David går så långt för att dölja skandalen att han till slut låter mörda kvinnans make. Det är en helt förfärlig berättelse och det som David hade gjort misshagade Herren.9

David hade fallit och misslyckats totalt. Han hade gjort sig skyldig till övergrepp, maktmissbruk och mord. Skulle hans liv sluta i samma tragik som Sauls? Herren sänder profeten Natan för att förmana kungen. När David inser vad han har gjort försöker han inte försvara det och klamra sig fast vid sin egen position eller värdighet, utan bekänner förkrossad: Jag har syndat mot Herren.10 I den femtioförsta psalmen finner vi Davids fulla bekännelse: Gud, var mig nådig enligt din godhet …

Natans svar på Davids bekännelse är tydligt: Så har också Herren förlåtit din synd.11 Det gäller för såväl kung som slav, det gäller för varje människa, att om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter våra synder och renar oss från all orättfärdighet.12 Men det David gjort får konsekvenser för människorna runtomkring honom. David och Bat-Sebas första son dör. Förlåtelsen innebär inte att syndens jordiska följder försvinner. Återstoden av Davids liv handlar till ganska stor del om problem inom familjen och David lyckas bara till dels att föra över lyhördheten gentemot Herren till sina barn.

Eftertankar

Framför allt två möten i Davids liv har kommit att stanna kvar i eftervärldens minne. I mötet med den väldige Goliat hade David rätt perspektiv. Han såg att Goliat gick emot den levande Guden och tvekade inte att ge sig in i en strid då han visste att Herren var med honom. Den frimodigheten är något att ta efter! I mötet med den vackra Bat-Seba utnyttjade David grovt den position Herren hade gett honom. Hans handlade är oförsvarbart. Men det är inte oförlåtligt! Och det finns en tröst i att om Herren kunde förlåta den förkrossade David, så kan han också förlåta mig.

Davids kungatid och kungaätt pekar fram emot Messias. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron.13 Genom sina sånger är han för alla tider med i den kristna gudstjänsten.

Erik J. Andersson,

missionsledare, Örkelljunga

 1. 1 Sam. 16:18
 2. 1 Sam. 16:14
 3. 1 Sam. 17:4
 4. 1 Sam. 17:45
 5. 1 Sam. 26:10–11
 6. 2 Sam. 7:2
 7. 2 Sam. 7:16
 8. 1 Sam. 8:20
 9. 2 Sam. 11:27
 10. 2 Sam. 12:13
 11. 2 Sam. 12:13
 12. 1 Joh. 1:9
 13. Luk 1:32
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan