Det finns plats för fler

Det vilar ibland ett romantiskt skimmer över ordet ”missionär”. Men när någon som varit i tjänst uttalar sig, förstår man att det är mycket slit, ibland tårar, men också mycket glädje. En sak är säker: din bön behövs, både för missionärer och för att Gud ska avslöja DIN plats i missionsprojektet.

I lite drygt 100 år har ELM-BV bedrivit mission – i Sverige och i utlandet. Målet är att fler människor ska få höra om Jesus och vad han har gjort för oss människor. Detta vill vi för att vi tror att tron på Jesus är livsviktig för varje människa. Vi tror att Bibeln allt igenom är Guds sanna ord och i den ger han sina lärjungar uppdraget att gå ut och göra alla folk till mina lärjungar (Matt. 28:19). Även vi vill kalla oss för Jesus lärjungar och därför gäller detta uppdrag även oss.

På andra kontinenter ELM bedriver mission i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru genom att kalla, utbilda och sända missionärer och volontärer. I de afrikanska länderna finns också nationella samarbetskyrkor sedan 40 år tillbaka. De senaste åren har det även förts samtal med och gjorts besök hos en kontakt i Indien om att eventuellt starta missionsarbete där. Ytterligare ett besök ska göras i början av 2015.

Peru

I Peru har ELM, tillsammans med ELM Danmark, sju missionärer på plats. I staden Piura finns Thomas och Anne- Dorthe Moesgaard-Christensen och Christina och Filip Ambrosen. Där arbetar de med att bygga upp en evangelisk- luthersk församling. Man har även startat bibelstudiegrupper på universitetet och även en matlagningsgrupp. I Chiclayo arbetar Steffen Baagø Madsen med att stödja Chiclayos evangelisklutherska kyrka (IELCH), som består av fyra församlingar med sammanlagt ett hundratal medlemmar. Jan-Ulrik och Ann-Charlotte Smetana med barnen Adam, Cornelia, Filip och Ella, kom till Peru under sensommaren och studerar spanska i Arequipa i södra Peru. Tanken är att de efter avslutade språkstudier ska flytta vidare till Chiclayo där de ska gå in i församlingsarbete.

Kenya

Kerstin Nilsson är ELMs missionär i Kenya. Kerstin arbetar främst med freds- och försoningsarbetet HWEC (Healing Wounds of Ethnical Conflicts) där hon tillsammans med en arbetsgrupp planerar och genomför workshops enligt ett framarbetat koncept, men har även en del administrativa uppgifter.

På barnhemmet Bethesda i Nakuru har ELM för närvarande även två volontärer placerade – Malin Månsson och Amanda Mattsson. Där hjälper de till med skolarbetet och med att till exempel passa och leka med barnen.

Evangelisk-lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) har ca 100 000 medlemmar fördelade på ca 600 församlingar. Årsmöte har inte hållits på några år, vilket har skapat oro och konflikter inom organisationen. Detta är ett stort böneämne som du gärna får bära med dig.

Etiopien

I Etiopien har ELM i dag inga missionärer placerade, utan all verksamhet drivs av den nationella samarbetskyrkan EELC (Ethiopian Evangelical Lutheran Church). ELM ger ekonomiskt stöd till kyrkan och stöttar även det lutherska seminariet i Asella (LTS) genom korttidsinsatser av det danska paret Henrik och Margrethe Højlund. Henrik undervisar på seminariet, medan Margrethe hjälper till med den diakonala biten. På internatskolan ACYM (Asella Children and Youth Ministry) bor omkring 30 barn och även den stöder ELM ekonomiskt. EELC har ca 20 000 medlemmar i drygt 100 församlingar.

Eritrea

Eritrea är ELMs äldsta missionsland och insatserna där går tillbaka till början på 1900-talet. I dag är Eritrea ett stängt land och det är svårt för organisationer som ELM att komma in i landet. ELMs samarbetskyrka ELCE (Evangelical Lutheran Church in Eritrea) är dock verksam och aktiv. Rapporter kommer om att nya präster vigs och nya gudstjänstlokaler öppnas. I huvudstaden Asmara finns också en musikskola som är i gång. Kyrkan består av drygt 10 000 medlemmar i ett 70-tal församlingar.

… och var finns du?

Detta är vad ELM gör i dag – men vi längtar efter att få göra ännu mer! Det finns plats för både fler missionärer och volontärer och vi hoppas och ber att det ska finnas människor som är villiga att åka ut på uppdrag av ELM, och av Gud. I ELMs vision för utlandsmissionen står det: ”Orden be, ge och beskriver tre viktiga uppgifter för att vårt missionsarbete ska fortsätta. Till bön är alla kallade, till givande många och till att – bli missionär – inte heller så få.” Min utmaning till dig är att fundera på vad din roll är i ELMs missionsarbete.

Isak Engström, informatör ELM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan