Jesu dop berör oss

NÄR JESUS DÖPS I JORDAN går Guds frälsningsplan för mänskligheten in i sin slutfas. I kapitlen innan har vi fått läsa om Jesu födelse – hur Gud blir en av oss. Han som lagen och profeterna vittnat om träder fram i synlig gestalt.

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: “Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig.” Jesus svarade honom: “Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet.” Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: “Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.” MATT. 3:13-17

NÄR JESUS DÖPS I JORDAN går Guds frälsningsplan för mänskligheten in i sin slutfas. I kapitlen innan har vi fått läsa om Jesu födelse – hur Gud blir en av oss. Han som lagen och profeterna vittnat om träder fram i synlig gestalt.

DOPET OCH FRESTELSEN I ÖKNEN är Jesu förberedelse och ingång in i sin offentliga verksamhet. I dopet invigs han i sin frälsargärning och Fadern godkänner den. När han frestas avvisar han alla andra vägar till att upprätta sitt rike.

Betydelsen av Jesu dop uppfattades olika av olika personer. För Jesus själv var det påbörjandet av kallelsen som ”Herrens lidande tjänare”.1 För Johannes var det en bekräftelse på att Jesus var Messias. För folket betydde det att Jesus nu skulle ”uppenbaras för Israel”.2 Värt att lägga märke till är också hur Nya testamentets gudsbild här presenteras. Fadern, Sonen och Anden är, alla, närvarande vid denna händelse. Treenigheten är förutsättningen för en klar och medveten tro på att Jesus är helt och fullt Gud. Denne är min Son, den Älskade.

VAD BETYDER DÅ JESU DOP FÖR OSS?

Johannesdopet var ett omvändelsedop. Själva dophandlingen var en syndabekännelse. Det dop Jesus döptes med var alltså ett dop för syndare, men det var ett ställföreträdande sådant. Hela mänskligheten, också du och jag, döptes i Jesu dop. Att det var så förstår vi också av Nya testamentets fortsatta sammankoppling mellan dop och död. Jesu ställföreträdande dop var en invigning in i hans ställföreträdande död som Herrens lidande tjänare. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet, säger Jesus till Johannes.

EN DEL AV JESU UPPDRAG var att uppfylla lagen i människans ställe. Han var själv jude, född under lagen. Han hade blivit omskuren och nu döpt. Därmed kunde det nya nådesförbundet, evangelium, bli verklighet! Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, skriver Matteus.3

I Andra Korintierbrevet skriver Paulus: Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.4 I vårt eget dop blir vi delaktiga i denna försoningsgärning och får gemenskap med den treenige. Fadern blir vår pappa, Jesus vår bror och vän, Anden vår hjälpare och tröstare. Också allt det som Jesus har vunnit åt oss – syndernas förlåtelse, frälsning från döden och djävulen och ett evigt liv – ligger som gåvor i vårt dop. Tänk så fantastiskt att varje dag i livet få påminna sig om allt det man äger genom att vara döpt. Det kan styrka och hjälpa oss att förbli hos Jesus i livets alla upp- och nedgångar.

BÖN: O Gud, du som uppenbarade Kristus vid dopet i Jordan, låt oss, som genom vatten och Ande har blivit dina barn, leva efter din vilja och ärva det eviga livet. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

MARTIN ANDERSSON, predikant, Önnestad

  1. Jes. 52–53
  2. Joh. 1:31
  3. Matt. 20:28
  4. 2 Kor. 5:19–21

 

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan