En smak av Guds godhet

I Peru infaller sommaren under januari till mars. Barn och ungdomar har lov och i kyrkan ordnar man ofta läger och andra aktiviteter. Miriam Goméz från San Antonio berättar om hur viktiga kyrkans sommarläger för ungdomar och vuxna blivit för henne.

I Peru infaller sommaren under januari till mars. Barn och ungdomar har lov och i kyrkan ordnar man ofta läger och andra aktiviteter. Miriam Goméz från San Antonio berättar om hur viktiga kyrkans sommarläger för ungdomar och vuxna blivit för henne.

JAG HAR VARIT KRISTEN hela mitt liv. Jag vet vem min Frälsare är och jag har blivit rikt välsignad av Gud. En av dessa välsignelser är att jag kunnat vara med på sommarläger, CLET, både 2014 och 2015. Lägren har hållits i närheten av Bagua Grande som ligger i Perus djungel.

CLET är mycket mer än en utflykt för mig och också mer än bara gemenskap med andra kristna. CLET ger mig tillfälle att vara med Gud. Jag får tillfälle att lära känna mig själv och pröva mig andligt. Under de här dagarna får jag lära mig mer om Kristus, om hans kärlek och nåd. Lägerplatsen ligger fyrtio minuters resa från Bagua Grande, på en vacker plats som heter Jahunga. Där kan man se Guds fantastiska skapelse och att göra det får mig att öppna ögonen och se hur stor vår himmelske Faders kraft är.

Gud var påtaglig

Lägerveckan nu i början på året fylldes av olika aktiviteter. På förmiddagarna fi ck jag vara med på bibelstudier ledda av de ansvariga ledarna. Dessa gav mig andlig mat. På eftermiddagarna hade vi olika grupper där vi fick möjlighet att fördjupa relationerna till de andra som var med. På kvällarna hade vi tid för folket i byn. Det gillade jag och det gjorde mig glad. De som bor där är trevliga och godhjärtade.

Min erfarenhet från CLET 2014 var unik och speciell för mig, det var faktiskt mycket känslosamt att få vara på en så trivsam plats. Naturen runt Chiclayo är ökenlandskap, jag hade aldrig föreställt mig att få resa till en plats där jag skulle kunna se Guds storhet. Under den där veckan förstod jag att mina kunskaper om Gud inte var något i jämförelse med vad jag behöver veta – och kan få veta – om vår himmelske Faders oändliga kärlek. Också familjen som vi bodde hos välkomnade oss i kärlek, godhet och vänlighet. Guds närvaro reflekterades genom dem.

Jag kan säga att lägret den sommaren var en fantastisk upplevelse. Det kändes som en komplett tillvaro: Gud var där, gemenskapen var god, och vi fi ck på olika sätt ta del av Guds oändliga kärlek, inte minst genom byfolket som var så vänliga mot oss. Det var så gott att vara där att det var svårt att återvända hem. Men det jag tog med mig, och hade lärt mig, gav mig möjligheter att under året få berätta om mina erfarenheter för fl era personer och också påminna mig själv om dem.

Med stora förväntningar

När jag fick reda på att det skulle bli ett nytt läger 2015 blev jag nästan löjligt glad. Jag hade så många minnen från Jahuanga och ville att de skulle bli stärkta på nytt. Men jag kunde inte anmäla mig. Jag hade inte pengar till resa och lägeravgift. Ett tag tänkte jag att jag inte skulle kunna vara med på CLET 2015. Men samtidigt kunde jag ändå lita på att Gud hade en plan i detta, och att han skulle visa mig en lösning. Och det gjorde han! Jag kunde anmäla mig och följa med.

Resan från Chiclayo till lägret i januari 2015 var lång och mycket tröttande, inte bara för mig utan för flera andra också. Men jag fylldes av uppmuntran av att tänka på att få vara där. Krafterna återkom när jag tänkte på välkomnandet och möjligheten att få lära känna Gud mer. Det här lägret, CLET 2015, innehöll flera saker som var annorlunda från förra lägret. Ämnena som vi fick undervisning i var mycket intressanta. Jag fick lära mig mer om kristen filosofi och hur jag kan läsa Bibeln på ett mer begripligt sätt.

JAG KOMMER ALDRIG ATT GLÖMMA de erfarenheter jag fått på CLET. Det har varit perfekta tillfällen då engagemang och känslor inför att lära känna Gud mer blivit oförglömliga. Ett enkelt ”tack” räcker inte för att beskriva hur tacksam jag är att Gud gjort detta möjligt för mig. Ett enkelt ”tack” till de ansvariga för lägret räcker inte heller långt för att förklara vad jag har fått under de här veckorna. Gud har välsignat mig.

MIRIAM GOMÉZ, San Antonio,

Peru Övers. Maggan Andersson

MIRIAM GÓMEZ, 19 år, kommer från en by som heter San Antonio och ligger 7,3 km från staden Chiclayo i Peru. Miriam är med i den lutherska församlingen Jesús Luz del Mundo (”Jesus – världens ljus”), och studerar organisationspsykologi.

CLET betyder Centro Luterano de Educación Teológica (”lutherskt center för teologisk utbildning”). Under många år har missionärerna i Chiclayo undervisat CLET-kurser. På senare år har kurserna koncentrerats till somrarna och flera peruaner är nu också med som lärare. CLET ordnas i samarbete mellan missionen och den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo (IELCH).

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan