Hemgruppen – en gemenskap som bär

Att vara med i en hemgrupp kan vara en stor välsignelse. Men det är viktigt att ha en struktur och söka hitta ett material som fungerar. Till Liv har träffat en präst som gjort bibelstudiematerial till sin hjärtesak.

Att vara med i en hemgrupp kan vara en stor välsignelse. Men det är viktigt att ha en struktur och söka hitta ett material som fungerar. Till Liv har träffat en präst som gjort bibelstudiematerial till sin hjärtesak.

– REDAN I URKYRKAN SAMLADES man till både gemensam gudstjänst och möttes och delade livet i mindre gemenskaper i hemmen. Hemgruppen är verkligen inget nytt påfund.

Jag har slagit mig ner för att samtala en stund med Reine Toth. Han ser glad ut där han sitter i en soffa i Betaniakyrkan i Malmö. Så har jag också lärt känna honom under den tid han varit präst här i EFS-föreningen, en människa med en påtaglig glädje över Jesus, Guds Ord och kyrkan. Nu ska han inom kort lämna sin tjänst för att fortsätta arbeta med Bibeln som missionsföreståndare för Folk & Språk.

Mitt samtal med Reine ska denna gång uteslutande handla om hemgrupper och hemgruppsmaterial. Det är något som ligger honom väldigt varmt om hjärtat. Han berättar att han varit med i en hemgrupp under sin studietid och nu är med i en grupp med unga vuxna i Betaniakyrkan. Båda grupperna har fått betyda mycket för honom.

– För mig är det viktigt att hemgruppen får vara en äkta och varm kristen gemenskap där man har omsorg om varandra, delar livet och bär varandras bördor. Det är fi nt när det kan knytas band som får bära även när man inte träffas i gruppen – att man stöttar varandra när det är tufft eller kan bjuda in till någon födelsedag eller fest.

I en stor missionsförening som Betania, med 170 medlemmar, kan det ta tid att hitta nära gemenskaper och risken finns att bli lite anonym i mängden. Hemgruppen är viktig för att knyta band mellan medlemmar, band som också gör det lättare att bjuda in sina vänner till gudstjänster och andra samlingar. Reine noterar dock att alla hemgrupper inte har lika starkt fokus på det sociala.

– En hemgrupp kan ha lite olika syften. Ibland är den en ren bibelstudiegrupp, andra gånger inkluderar den också sociala engagemang, evangelisation eller att man har hand om fi ka eller värdskap vid gudstjänsterna. Det är bra att fundera över vad man vill med sin grupp och gärna också vad man som församling eller förening vill med sitt hemgruppsarbete.

En del av kyrkan

I den hemgrupp som Reine tillhör träffas man varje vecka. Man äter tillsammans och pratar lite om hur veckan varit. Därefter tar man en stund för bön innan bibelstudiet.

– Förr hade vi alltid bönen på slutet, men då hände det att den kändes stressad eller inte riktigt blev prioriterad. Så vi ändrade om och lade den innan bibelsamtalet.

Varje hemgrupp i Betaniakyrkan har en ansvarig kontaktperson, berättar Reine. Ett argument för det är rent praktiskt.

– Det är lätt att tänka att vi leder gruppen tillsammans, men i praktiken blir det bättre om någon är ledare eller åtminstone ansvarig. Det gynnar långsiktigheten i både gruppens och hela missionsföreningens hemgruppsarbete.

Ett annat argument är teologiskt. Hemgrupperna lever inte sitt eget liv vid sidan av församlingen eller föreningen.

– Både som enskild och som hemgrupp är man en del av församlingen och i förlängningen den världsvida kyrkan. Det är viktigt att påminna sig om det då samtalen i en hemgrupp ibland kan bli kritiska mot den kyrka man är med i. Det är också viktigt att tänka på för de hemgrupper som bildats av kompisar från olika församlingar. De behöver ta böneansvar för de församlingar de representerar och gärna informera sina ledare om att de finns.

Själv träffas Reine med hemgruppsledarna en gång per termin. De stämmer av hur det går, ger varandra tips och ber för varandra. Han försöker också fortlöpande höra av sig till grupperna för att ha koll på läget, veta om de behöver fler deltagare eller har möjlighet att ta in nya. På så sätt kan han enkelt slussa in någon som dyker upp på en gudstjänst och undrar om det finns någon grupp att komma med i.

Medvetet hemgruppsarbete

I Betaniakyrkan arbetar man för att långsiktigt bygga upp en struktur där den lilla gemenskapen är integrerad. Sedan ett år tillbaka tar man fram häften med frågor utifrån olika teman – Lärjungaskap, Filipperbrevet, Apostlagärningarna och nu senast Pengar, stålar, cash. Häftena används i Betaniakyrkan, men intresset för dem har även visat sig från annat håll, bland annat Roseniuskyrkan i Stockholm.

Reine berättar att det låg naturligt för honom att ta fram ett studiematerial. Redan för fem år sedan fick han en vision för ett annat material, det som nu heter Bibelguiden. Projektet kunde sjösättas efter hårt arbete och mycket uppmuntran från erfarna och entusiastiska lärare på Johannelunds teologiska högskola, där han studerade. Själv blev han författare till seriens första större bok – En guide till Uppenbarelseboken.

– Det är till stor hjälp för en hemgrupp att ha ett material att utgå ifrån. Annars hamnar man lätt i sina favoritteman eller famlar efter vad man ska prata om. Ett material ger variation och bredd.

Hur gör man då för att hitta bra samtalsfrågor, undrar jag.

– Att ställa bra frågor är en övningssak. Det gäller att hitta rätt nivå och vara medveten om att man, hur man än gör, leder samtalet i någon riktning. En del frågor ska kräva att man slår och söker i Bibeln, andra frågor ska hjälpa en att tillämpa bibelordet.

Men räcker det verkligen med en bibeltext och frågor, behöver man inte också några tankar eller reflektioner för att komma in i texten?

– Det kan helt klart vara en hjälp att också ha med sig lite reflektioner kring bibeltexten. I Bibelguidens böcker finns utläggningar att läsa inför samtalet. I Betaniakyrkan undervisar vi utifrån temana i vårt hemgruppsmaterial vid föreningens veckomässor. Vi lägger också ut undervisningen på hemsidan så intresserade har möjlighet att se och lyssna på väg till jobbet eller vid annat tillfälle. På så vis har man en undervisning med sig när man sedan diskuterar i hemgruppen eller i sin familj. För oss är det ett sätt att möta olika behov i församlingen.

I häftena med frågor finns för varje tillfälle ett bibelord att memorera. Reine berättar att det var ett väldigt medvetet beslut att lägga in det.

– Det kan låta överflödigt att memorera saker i en tid med appar som har bra sökfunktioner, men vi tror att det är en styrka att ha bibelord som sitter i ryggmärgen med sig i livet. Jesus kunde mycket utantill och då är det viktigt för oss också.

TIDEN FÖR VÅRT SAMTAL börjar nå sitt slut. Reine Toth ska gå och slipa på sitt manus för kvällens Alphasamling. Själv vandrar jag hemåt och funderar över allt som de små gemenskaperna fått betyda genom kyrkans historia. Jag gör det också med tacksamhet över hur välsignat det är när människor med större livserfarenhet lyssnar till de ungas visioner, vägleder dem och hjälper dem att genomföra det som Gud lagt på deras hjärtan.

MARKUS HECTOR, Malmö

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan