Nya tider i Peru

Missionssekreteraren, och tidigare perumissionären, Helene Koefoed-Jespersen ingår i den kommitté som under en övergångsperiod arbetar med att tydliggöra kyrkans ledarskap över missionsarbetet i norra Peru. I gruppen finns också två representanter för Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo och en från World Mission Prayer League.

Missionssekreteraren, och tidigare perumissionären, Helene Koefoed-Jespersen ingår i den kommitté som under en övergångsperiod arbetar med att tydliggöra kyrkans ledarskap över missionsarbetet i norra Peru. I gruppen finns också två representanter för Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo och en från World Mission Prayer League.

FYRA PERSONER RUNT ETT BORD. Fokuserade blickar på några dokument som ligger framför dem. En tydlig uppgift: Skriv ett nytt samarbetsavtal mellan den unga kyrkan i Chiclayo och de två missionssällskap som under 20 år samarbetat för att grunda och stötta den. Nu är det dags att kyrkan också formellt ska vara ledande i arbetet i Chiclayo och i Piura.

För en utomstående betraktares öga kan det se väldigt bräckligt ut – fyra personer samlade runt ett bord. Men upplevelsen är väldigt stark. Efter att ha gått sida vid sida i många år är det stort att få vara med och överlämna ”bilnycklarna till bilens rätta ägare”. I samtalet framkommer flera gånger att kyrkan fortsatt önskar undervisning och stöd. Men det är en stor skillnad att det nu är kyrkan som säger: ”Vill ni göra detta?” Det är inte en välmenande missionär som sätter agendan.

Processen att låta den unga kyrkan stå på egna ben kräver en hel del ödmjukhet från ELMs sida. En missionsorganisation med över 100 års erfarenhet och en ung kyrka som just fyllt sju år – det är lätt att kyrkans ledare körs över. Men nu krävs tålamod, kärlek och ödmjukhet gentemot en ung kyrkas ledarskap.

Vilka är kyrkans utmaningar? Många av dem känner vi från vår egen organisation:

  • Vad gör man när man vill mer än man har resurser till?
  • Hur kan en god kommunikation säkerställas inom kyrkan – som består av fyra församlingar – och hur når informationen ut till andra och fram till rätt adressat?
  • Hur arbetar man med utbildning av kyrkans ledare? Vi måste i denna process vara ärliga och säga att utmaningarna står i kö för kyrkan. Men vi ska också säga att om vi inte, som missionsorganisation, låter kyrkan leda sitt eget arbete, kommer vi att vara ett hinder för dess vidare utveckling och mognad.

NI SOM LÄSER DETTA har förmodligen insett att ”nya tider inte bara är enkla tider”. Men vi hoppas att ni är med i bön och medkänsla och att ni vågar gå med oss in i en ny fas i missionsarbetet i Peru. Det kommer att bli spännande! Det okända kan vara skrämmande, men Gud är missionens Herre – och allt han gör är gott.

HELENE KOEFOED-JESPERSEN, missionssekreterare i ELM-DK

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan