Släpp fågeln loss och flyg

Tonåringar och äldre. Vana konstnärer, och nybörjare som knappt dragit ett penseldrag. Det var en brokig men entusiastisk skara som samlades för målarkurs på Missionsgården Strandhem i mitten av augusti.

Tonåringar och äldre. Vana konstnärer, och nybörjare som knappt dragit ett penseldrag. Det var en brokig men entusiastisk skara som samlades för målarkurs på Missionsgården Strandhem i mitten av augusti.

NÄR JAG GLÄNTAR PÅ DÖRREN till lokalen där kursdeltagarna håller till är det först ingen som märker mig. De flesta är djupt koncentrerade bakom sina stafflier, medan andra samtalar lågmält. Hela rummet är fullt av paletter, färgburkar, penslar, påbörjade konstverk och konstnärsböcker.

I ljuset av ett av de stora fönstren står Eva-Britt Oderhem Lie från Åsljunga som kommit hit för att få lite ny inspiration i sitt eget måleri.

– Jag är lärare på Solängsskolan. För att få ork till ”output” så behöver man lite ”input”, säger hon och ler.

Eva-Britt är glad över att Strandhem arrangerar en kurs i måleri. Hon tycker att konsten hamnat lite i skymundan i kristna sammanhang. Likaväl som ordet och musiken har en given plats i kyrkan för att uttrycka den kristna tron så borde det kreativa skapandet ha det, menar hon.

– För mig är det ett språk som är lika viktigt som det talade språket. Precis som vi jobbar med musik och drama i kyrkan så tycker jag att måleri och skapande ska fi nnas med.

Agnete Kofoed Petersen, som leder kursen, är inne på samma spår.

– Vi är skapade av Gud som är den store skaparen. Vi får vara hans små medskapare.

Under kursen – som snabbt blev fullbokad – håller hon några genomgångar med hela gruppen, men framför allt går hon runt och handleder alla deltagarna individuellt. I gruppen är alla på olika nivå och har olika bakgrund. Några har målat i hela sitt liv medan andra aldrig hållit i en pensel. Gemensamt fi nns en vilja att lära sig och utvecklas.

– Det är mycket inspirerande att vara här, med så många motiverade människor, tycker Agnete Kofoed Petersen.

Hennes mål är att deltagarna ska våga släppa loss hela sin kreativa förmåga. ”Släpp fågeln loss och flyg” är hennes devis. Hon uppmanar dem också att inte fastna i förväntade uttryck – man måste till exempel inte måla ett kors för att teckna något om Guds relation till människan. Tro, tvivel, glädje eller sorg kan lika gärna illustreras med abstrakta motiv.

– Att vara ärlig är viktigt för mig. Inte måla det jag bör utan det jag har på mitt hjärta.

Agnete Kofoed Petersen är född och uppvuxen i Danmark men har också tillbringat några år i Paris och Addis Abeba i Etiopien. Som konstnär har hon gjort allt ifrån bokomslag till utsmyckningar av sjukhus, kyrkor och bönhus. Hennes egen stil är övervägande koloristisk och figurativ.

Att döma av samtalen med deltagarna lyckas Agnete Kofoede Petersen med sin ambition. Ett par, som är på målarkurs för första gången, uttrycker glädje över hur hon lyckas locka fram deras konstnärliga förmågor.

– Vi har aldrig målat förr. Men hon är så inspirerande och får oss att släppa loss. Det är kul att leka fram färgerna, säger en av dem.

För andra deltagare, som Johnny Borg från Halmstad, innebär kursen en nystart. Han har målat i många år, haft egna kurser och utställningar, men på senare år har det inte blivit så mycket. Färg, form och estetik har dock alltid betytt mycket för honom och han berättar att han ser tillvaron i färger. Abstrakta motiv och ödsliga landskap tilltalar konstnärssjälen, och även Johnny Borg menar att kristen konst inte behöver bestå av bibliska figurer eller krucifix. Guds väsen och uttryck kan tecknas mer symboliskt – i en landskapsbild, till exempel.

– Jag målar en viss stämning. Man behöver inte vara så övertydlig.

MÅLARKURSEN PÅ STRANDHEM var ett initiativ av Anna-Karin Persson och Bjarne Madvig Olsen från Åstorp. De har tidigare besökt Agnetes helgkurser på Bornholm och ville nu göra det möjligt för fler här i Sverige att få måla under hennes goda handledning.

CAROLINE PETERSSON, journalist, Västervik

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan