Ta upp kampen mot porren!

BÅDE SAMHÄLLET OCH KYRKAN står i dag inför en stor utmaning: undersökningar tyder på att fler och fler pojkar och unga män ser på porr i allt större grad.

BÅDE SAMHÄLLET OCH KYRKAN står i dag inför en stor utmaning: undersökningar tyder på att fler och fler pojkar och unga män ser på porr i allt större grad. År 2009 försökte forskare vid University of Montreal att hitta unga män som aldrig kollat på porr, men misslyckades. Även hos kvinnor är det ett växande problem, men ännu inte lika skriande.

Bland kristna män är porranvändandet väldigt utbrett, visar flera undersökningar. Enligt den som Barna Group i USA publicerade förra året kollade hela 64% av dem som identifierade sig som kristna på porr, åtminstone en gång i månaden. 37% såg porr flera gånger i veckan. Bland gifta kristna män uppgav 55% att de såg på porr minst en gång i månaden. I en onlineundersökning från pastors.com svarade 54% av pastorerna att de kollat på porr det senaste året. Flera artiklar i kristna tidningar har tidigare tagit upp problemet. Psykologen Alf Svensson säger till tidningen Dagen att han tror att det är minst lika stort i kyrkan som utanför. Jag tror att många som arbetat med ungdomar och själavård kan instämma i detta. Trots det verkar problemet inte ges den uppmärksamhet som det skulle behöva.

ATT ANVÄNDA PORR SES I SAMHÄLLET I DAG som normalt och till och med nyttigt. Men Jesus ord om äktenskapsbrott i hjärtat och Paulus uppmaning om att fly den sexuella omoralen talar tydligt emot den inställningen. Det gör även de konsekvenser porr kan få för samlivet i form av exempelvis potensproblem, något också delar av allmänheten uppmärksammat. En grupp på internetforumet Reddit har nu över 160 000 medlemmar vilkas mål är att ta sig ur ett porrberoende som gett negativ påverkan på olika sätt.

LIKSOM I SAMHÄLLET I ÖVRIGT verkar alltså porranvändandet vara utbrett i kristna kretsar, och har så varit under flera år. Det är hög tid att kyrkan gör större satsningar för att vända trenden! Ungdomar tänker mer på sex än att ämnet kan klaras av med en temadag per läsår i ungdomsgruppen eller ett enda samtal med föräldrarna (som ju lägger timmar på att undervisa sina barn om många andra frågor!). Då tankar kring sex och sexualitet är väldigt återkommande för många menar jag att också undervisning om det borde vara det. Vi bombarderas dagligen med budskap från vänner, tidningar, hemsidor, tv och annan media och kyrkans röst drunknar lätt i mängden. Sexualitet ska givetvis inte bli kyrkans huvudfråga eller något vi stirrar oss blinda på, men mängden undervisning bör bli mer proportionerlig mot den plats som tankarna tar hos såväl ungdomar som vuxna.

VI HAR SOM KYRKA ETT ANSVAR att förmedla verktyg och hjälp (i form av exempelvis förtroendegrupper och samtal) till att leva ett liv i enlighet med Guds vilja på detta område. Att som i dag, ofta begränsa undervisningen till att säga att sex före äktenskapet och porr är fel och sedan inte tala om hur detta skall undvikas, bär sällan frukt. Vi behöver ge våra ungdomar goda förutsättningar för att förstå porrens faror och se igenom vår tids tomma och urholkade syn på sex. Låt oss ge dem verktyg för att inte känna sig maktlösa mot sina begär utan i stället i kontroll och glada för sin sexualitet. Att göra det kommer att kräva konkreta satsningar och medvetna strategier i hela kyrkan, i ELU och ELM, i ungdomsgrupper och församlingar. Sprid undervisning, ta fram textmaterial, starta kampanjer! Gud har en plan för hela människan och vår sexualitet är allt annat än undantagen.

DANIEL HERMANSSON, studerande, Lund

Brottas du med porr? Här finns information och hjälp: www.slaa.se Kontakta gärna även en själavårdare, knuten till din församling eller förening, eller en vän du har förtroende för.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan