Ord till liv

Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan.

Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Jag säger er sanningen: Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matt. 18:15–20

VAD SKA VI GÖRA när synden dyker upp hos en kristen bror eller syster? Gå och ställ honom till svars, säger Jesus. Vi ska förmana, tillrättavisa. Men varför? På spanska finns två ord för ”varför”. Dels por qué som uttrycker orsak – bakgrund. Och dels para qué som yttrycker syfte, mening, mål. Svenskan är lite fattigare: ”Varför ska jag göra min läxa?” frågar en av döttrarna därhemma. Och svaret kan både vara: ”för att din lärare har sagt det” (= por qué, orsak) och: ”för att lära dig” (= para qué, syfte).

SYND FÖRSTÖR ALLTID RELATIONER. Därför får de inte lämnas utan åtgärd. Gå och ställ honom till svars, säger Jesus. Vi ska förmana eftersom synden är skadlig och eftersom Jesus har sagt det. Det är orsaken. Men om vi tänker på det andra ”varför”? Det som handlar om syfte, mening, mål. Vi ska förmana för att vinna vår broder. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Vinna är här samma ord som 1 Korintierbrevet 9:19–22 där det handlar om evangelisation! Förmaning och tillrättavisning syftar inte till att döma eller att stänga ut och kapa banden, utan precis tvärtom. Målet är upprättelse, läkedom och försoning. Här har vi det stora svaret på vårt varför, det svar som ger oss hopp!

JESUS UNDERVISAR I NÅGRA STEG. Först: Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt. Det är din broder du ska förmana. Inte din fiende. Betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. (2 Tess. 3:15) Om du enskilt kan hjälpa ditt kristna syskon att se sin synd och ångra den – då har du varit en nådens budbärare.

Men det kanske inte går som du hoppas. Jesus kommer med ett andra steg: Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra. Fortfarande är målet att vinna tillbaka din broder. Välj dem du tar med dig utifrån det. Kanske ska det vara någon som står personen närmare. Kanske ska det vara någon som har gåvor på själavårdens område. Fler personer inblandade ska innebära mer kärlek!

Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Det tredje steget innebär mer offentlighet, kanske till och med stor offentlighet. Fortfarande är målet att återupprätta. Kanske kan personen övertygas om alla vädjar! Men Jesus vet också att så kommer det inte alltid att bli. Och då återstår det svåraste – att lämna den utanför som håller fast vid sin synd och inte önskar omvända sig. Den som avvisar hjälpen är svår att hjälpa. Den som avvisar förlåtelse och nåd stänger sitt hjärta för det allra viktigaste i livet.

MEN DET FINNS EN SAK TILL ATT GÖRA. Något som inte beror på personens vilja till omvändelse. Du kan be! ”För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem” är ett älskat bibelord. Men ibland glöms löftets sammanhang bort. Det handlar om kampen för ett syskon i tron som fallit och fastnat i synd. Det kan vara en smärtsam bönekamp, men Jesus knyter också ett stort löfte till detta: … så skall de få det av min Fader.

VÅGA LEVA SÅ NÄRA dina kristna syskon att du också kan våga förmana dem. Om du finns där så nära för dem så finns ju de lika nära för dig, när du faller och behöver deras kärleksfyllda förmaning. Så hjälper vi varandra nära Jesus och i den förlåtelse som han vill ge åt alla.

ERIK ANDERSSON, missionsledare, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan