Betlehemskyrkan nystartar

ELM i Malmö gör en nystart 2016.

ELM i Malmö gör en nystart 2016. Verksamheten i Betlehemskyrkan kommer under kommande år framför allt att vila på tre ben: levande söndagsgudstjänster, föreläsningsserier över angelägna teman och språkkafé för människor av olika etnisk bakgrund. Under våren kommer man ha gudstjänster varannan söndag kl. 11, men det kan komma att utvidgas till varje söndag från och med hösten. Markus Hector är anställd på 20 procent av ELM-bv och Anders Ek med motsvarande tjänstgöringsgrad inom ramen för sitt arbete som ungdomssekreterare i ELU. Evans Amoah är deltidsanställd vaktmästare. Frivilliga från ELF Kristianstad kommer också att stötta upp på olika sätt.
Inom inte minst ELM Syd har man arbetat intensivt för föreningens nystart. Bed gärna för den och följ ELM i Malmö på deras nya hemsida, www.betlehemskyrkan.org.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan