ELM nytt & info

Sverige

Året börjar med sammanträde för ELMs styrelse 29–30 januari och dessförinnan för styrelsens arbetsutskott den 7, nämnden för utlandsmission (NUM) 8–9, nämnden för mission i Sverige (MIS) den 14, BV-förlags styrelse och tidningsnämnden den 19. Be för dessa samlingar och, om du har idéer och synpunkter, ta gärna kontakt med någon i de olika styrelserna/ nämnderna.

Alla anställda i ELM-sfären inbjuds måndagen den 11 januari till Strandhems missionsgård för en medarbetardag på temat ”Kris”. Vi kommer få handledning i krishantering av olika slag. Några fortsätter också med medarbetarsamlingar dagen efter.

Stefan Nyholm tillträder tjänsten som informatör i ELM vid årsskiftet. Du når Stefan på stefan.nyholm@elmbv.se.

I januari sker en nystart i ELM Malmö som du kan läsa mer om på annat håll i tidningen. ELM-BV stödjer denna satsning, bland annat genom att avlöna Markus Hector på 20 procent. Vill du vara med och stödja Malmösatsningen får du gärna ge en gåva till ELM på plusgiro 5 58 43-7, bankgiro 476-1144 eller via Swish på nummer 123-495 65 95. Märk inbetalningen ”Malmö”. Vi behöver samla in ungefär 100 000 kronor till detta.

ELMs årsmöte arrangeras i år i Ängelholm. Reservera redan nu fredag 3–söndag 5 juni i din kalender.

På Strandhem kommer Andreas Giselsson under vårterminen att inneha en ca 30 procent tjänst som lärare på bibelskolan för att täcka upp för andra lärares föräldraledigheter.

Peru

I samband med årsskiftet avslutas en fyraårs period på missionsfältet för Steff en Baagø Madsen. Han och familjen har ställt sig villiga att ta sig an en ny period direkt i januari. De planerar sedan en resa till Danmark under sommaren 2016. Kyrkan och ELM är glada och tacksamma till Gud att Steff en vill fortsätta att vara missionär i norra Peru. Steff ens arbetsuppgifter under den nya perioden kommer att fastläggas i samråd med kyrkan.

Församlingen i Las Brisas, Chiclayo, bygger nu sin kyrkobyggnad. Planen är att ha ett hus på tre våningar med kyrkolokal nertill och andra församlingslokaler upptill. Lokalerna kan också hyras ut som lägenhet eller användas som kafé. Första våning hoppas man ska vara färdigt för användning till andra halvåret 2016

Volontär Ida Gustafsson trivs gott i Peru. Hon gör ett fantastiskt arbete med missionärsbarnen och har även utrymme att engagera sig på olika sätt i kyrkan.

Etiopien

Lördagen den 12 december var det en missionärshögtid i Terjärvs församling i Finland. Svenska Lutherska Evangeliiföreningen i Finland (SLEF) har beslutat att sända Evans och Heidi Orori som missionärer till Etiopien och den evangelisk-lutherska kyrkan där (EELC). Vi är glada över att SLEF vill samarbeta med EELC. Paret Orori, tillsammans med sina två barn, planerar att resa ut i januari 2016 för att bo och arbeta i Asella.

Volontärerna Susanne Johansson och Miram Göransson har olika uppgifter på kyrkans område i Asella och är väldigt uppskattade av våra etiopiska vänner. Deras huvuduppgift är att på olika sätt hjälpa till på barnhemmet Asella Children and Youth Ministry.

Kenya

Kerstin Nilsson befinner sig i Sverige 9 december till 27 januari på mittperiodsvistelse. Denna tid är en kombination av ledighet, semester och arbete. Kerstin besöker gärna vängrupper för att informera om fredsarbetet i den evangeliska lutherska kyrkan i Kenya.

Aktuellt i ELM Syd

I januari 2016 händer mycket i ELM Sydsverige! Vi anställer Jonny Bjuremo på halvtid för att föra in ny kraft och inspiration i föreningarnas verksamhet. Samtidigt tillträder också Stefan Nyholm som informatör – 10 procent i ELM Syd och 40 procent i ELM. Vi vill framöver nå ut bättre med information om vad vi gör och vad vi vill, både internt och externt.

Den 10 januari kl 11.00 är det premiär för Nystart Malmö! Verksamheten var på väg att läggas ner men nu satsas det i stället. ELM Syd har under hösten prioriterat denna fråga högt och arbetat intensivt för att en nystart ska bli verklighet. Under våren blir det gudstjänst kl. 11 varannan söndag. Kom med och se när Gud skapar nytt i Malmö!

Den 10 januari är det också ELM Syds januarimöte i Hjärsåslilla där bland annat aktuelle Jonny Bjuremo medverkar.

Den 30 januari ordnar ELMus en inspirationsdag om lovsång i Hässleholms missionshus. Anmäl dig senast den 22:e!

Under januari hoppas vi också kunna annonsera efter en ny barnverksamhetsinspiratör i ELM Syd eftersom Kristina Runeson vill lämna sin tjänst efter många års fantastiskt arbete. Under hösten har en utvecklingsgrupp arbetat med frågan om hur barnverksamheten bäst ska stödjas framöver. En enkät har skickats till alla medlemsföreningar och vi vill tacka för många värdefulla tankar som ni delat med oss! Håll utkik efter annonsen och börja fundera redan nu på om du eller någon du känner är vår nästa barnverksamhetsinspiratör!

CECILIA HAMMARBERG, sekreterare i ELM Syd

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan