Varför firar man gudstjänst?

Som kristna vill vi gärna dela vår tro och glädje över Jesus med andra. Men många av oss tycker det kan vara svårt att förklara varför vi tror som vi gör eller svara på andras frågor. Serien ”Hur förklarar man för en vän” vill vara en hjälp till att hitta ord och tankar att lyfta fram i ett samtal.

Som kristna vill vi gärna dela vår tro och glädje över Jesus med andra. Men många av oss tycker det kan vara svårt att förklara varför vi tror som vi gör eller svara på andras frågor. Serien ”Hur förklarar man för en vän” vill vara en hjälp till att hitta ord och tankar att lyfta fram i ett samtal.

FRÅGA: Varför firar man gudstjänst?

SVAR: För att ta emot vad Gud vill ge oss genom sitt Ord, ära honom i sång och bön och för att få dela sin tro med andra.

Reflektion: Jag är kristen och firar gudstjänst nästan varje söndag, ofta både en gång i kyrkan och en gång i ’bönhuset’. Men varför gör jag egentligen det? Jag skulle förstås kunna svara att det helt enkelt hör till för en kristen. Men det är ju ett dåligt svar och säger inte så mycket om de djupare skälen för att fira gudstjänst.

Att fira gudstjänst har en yttersida och en innersida. Till det yttre hör att kyrkolokalen ofta är vacker och att musik och sång skapar fest och glädje. Till det yttre hör också att jag i gudstjänsten får träff a de människor som på många sätt betyder mest för mig och dela gemenskapen med dem.

Allt detta är viktigt men utgör främst en ram runt det som är allra viktigast, nämligen att gudstjänsten är ett möte med Gud – och med mig själv. I gudstjänsten får jag på olika sätt möta Guds Ord från Bibeln. Det är ett ord som kan göra ont att höra. Ordet avslöjar det som är fel i mitt liv, det som i kyrkan kallas synd. Men Guds Ord befriar också. Paradoxalt nog finns det en stor glädje i att bekänna sin synd eftersom prästen då på Jesus uppdrag och för Jesus skull försäkrar mig att min synd är förlåten. En börda lyfts från mina axlar och jag får på nytt vara ett fritt och älskat Guds barn.

I predikan får jag lyssna till utläggning och förklaring av Bibelns ord som både ger mig kunskap om vad Gud har gjort och gör och som ger mig vägledning för hur jag ska leva mitt liv. Genom nattvarden kommer Jesus till mig på ett väldigt konkret sätt och han har lovat att genom sin Ande verka i mitt liv.

Gudstjänsten är alltså sammanfattningsvis ett firande där jag får gemenskap, glädje, förlåtelse, kunskap och vägledning och där jag också får ge (inte bara pengar i kollekten – men också det!) genom att deltaga, kanske hjälpa till med något praktiskt, i sång och bön ära Gud.

SVEN OLOF ANDERSSON, pensionär, Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan