Gårdshjältarna

”Nämen hej Julia, är du hungrig?” Med de orden möts jag när jag kikar in i köket på Missionsgården Strandhem. Just den inställningen är så utmärkande för ELMs missionsgårdar: ett varmt välkomnande och en självklar och översvallande gästfrihet. Det är dags för en rejäl hyllning till våra hjältar: köks- och städpersonalen!

”Nämen hej Julia, är du hungrig?” Med de orden möts jag när jag kikar in i köket på Missionsgården Strandhem. Just den inställningen är så utmärkande för ELMs missionsgårdar: ett varmt välkomnande och en självklar och översvallande gästfrihet. Det är dags för en rejäl hyllning till våra hjältar: köks- och städpersonalen!

MISSIONSGÅRDARNA, DÄR MÅNGA människor vistas året om, är centrala mötesplatser för ELMare. julbord, konfirmationsläger, bibelskola och konferenser är bara en del av all den verksamhet som bedrivs på gårdarna. Alla besökare serveras utsökt mat och väldiga mängder fika som de köksanställda med stor kärlek har förberett. Att gårdarna dessutom är fyllda av en påtaglig fridfullhet och hemkänsla har vi också städpersonalen att tacka för. Den värnar om gårdarna på ett så omsorgsfullt sätt.

Jag har varit i kontakt med köks- och städpersonalen på gårdarna i Skåne och försökt skapa mig en bild av hur de har det och hur de ser på sin tjänst. Breanäs Missionsgård ligger i ett naturskönt område utanför Sibbhult i nordöstra Skåne. På den gården jobbar paret Kerstin och Asko Peltoniemi och till deras många sysslor hör bland annat köks- och städuppgifter. Åhus Missionsgård finner vi i en lugn och vacker tallskog utanför Åhus. Där arbetar Helen Holmer och Sofi e Lindqvist med kök, städ och administration. På Missionsgården Strandhem, belägen vid Hjälmsjön strax utanför Örkelljunga, består köks- och städpersonalen av Tereza Babic, Anita Hagelin, Mari Johansson, Mats Nyberg, Paula Hector, Yvonne Fransson, Ingela Pålsson och Lydia Sadinmaa. Utöver de anställda hjälper många till på ideell basis, vilket personalen på gårdarna är väldigt tacksam över.

Glädje i tjänandet

Ivern och glädjen är påtaglig när jag ska sätta mig ner på Missionsgården Strandhem och samtala med kökspersonalen om deras arbete. De har mycket att berätta och jag antecknar så att den nygjorda äppelpajen på min tallrik nästan kallnar. Det fi nns mycket som de anställda på de tre gårdarna har gemensamt.  För det första att de alla trivs väldigt bra med sin tjänst. De säger att arbetet känns meningsfullt och att det är roligt att arbeta tillsammans i ett arbetslag. Dessutom är gårdarnas syfte viktigt för dem i deras arbete – att göra Jesus känd.

– Att Jesus är centrum ska kännas även för dem som ’bara’ kommer till gården för en bokad konferens, säger Paula Hector på Strandhem.

Sofie Lindqvist på Åhus Missionsgård beskriver privilegiet med att arbeta på en kristen arbetsplats. Hon nämner bland annat att de, under tiden de arbetar, via kökets högtalare kan lyssna till predikningar som hålls i stora salen.

Positiv kontakt med gästerna

Personalens strävan och önskan är att alla som kommer till gårdarna ska få trivas, känna sig välkomna och äta gott. Jag känner mig flera gånger rörd och överväldigad av deras påtagligt ödmjuka och genuina inställning till arbetet. Att tjäna Gud och att han ska bli ärad är en självklar underliggande drivkraft som lyser igenom gång på gång.

De betonar alla glädjen över att få möta människor i varierande åldrar som av olika anledningar besöker gårdarna. Många besökare återvänder ofta och på så sätt fördjupas relationen mellan personal och gäster.

– Alla som kommer hit är så trevliga och positiva, säger Tereza Babic, kökschef på Strandhem.

Jag märker själv av den inställningen varje gång jag är där på besök. Vanligtvis när jag sticker in huvudet i luckan in till köket släpper personalen det de har för händerna och kommer för att prata en liten stund.

Ett arbete i det dolda

Jag ber dem berätta om vad som kan vara tungt i arbetet. Ibland kan de ha väldigt mycket att göra. Noggrann planering och lång framförhållning är ett måste för att verksamheten ska fungera. Det kan också vara påfrestande att arbetet inte är jämnt fördelat över året. Gemensamt för alla gårdarna är att verksamheten koncentreras kring julen och sommaren. Då är det alltid som mest att göra för personalen.

De anställda på Åhus, Breanäs och Strandhems missionsgård arbetar i det fördolda och vill helst inte ha mycket hyllning för sitt arbete. Med blygsamhet gick de med på att bli intervjuade och fotade. Det syns inte heller så mycket av dem under arbetets gång, det är snarare resultatet och det färdigställda som syns: den framdukade, goda maten och de städade ytorna. Därför är det lätt att ta allt sådant för givet. Men vi får inte förbise deras arbete. Köks- och städpersonalen fyller enormt viktiga roller för gårdarna, de håller bokstavligt talat gårdarna vid liv och förtjänar verkligen att få ett uppmuntrande tillrop emellanåt. Ibland kan de känna sig lite bortglömda och osedda bakom svängdörrarna, berättar de, så de uppskattar alltid när besökare ger positiv respons genom att till exempel tacka för maten.

JAG TROR ALDRIG ATT JAG HAR LÄMNAT någon av gårdarna hungrig och det gör jag inte heller denna gång. Det är med lätta steg och tung mage jag beger mig av, en insikt rikare: Så viktigt det är att uppmärksamma de som arbetar i det fördolda. De är värda all uppmuntran och tacksamhet för sitt arbete. Kom ihåg att tacka dem för det fantastiska arbete de gör!

JULIA BJUREMO

studerande, Lund

BREANÄS MISSIONSGÅRD är en fristående, ideell förening som vill stå för klassisk kristendom och samla människor i alla åldrar – främst barn och ungdomar – till undervisning i biblisk tro och till andlig gemenskap i en naturskön miljö. breanas.se

MISSIONSGÅRDEN STRANDHEM är en kristen kurs- och lägergård som ligger intill Hjälmsjön i Örkelljunga med bland annat en bibel- och lärjungaskola som viktig verksamhet. På Strandhem kan man även boka plats för boende, camping, konferens eller fest. strandhem.nu

MISSIONSGÅRDEN FRIDHEM ligger utanför Umeå. På gården bedrivs kristen verksamhet för alla åldrar. Exempelvis gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet och läger. Det går även att boka boende och lokaler på gården. fridhem.info

FALKETORPS MISSIONSGÅRD ligger på Vikbolandet öster om Norrköping. Förutom gårdens egen verksamhet erbjuds boende och camping. Gröna ytor och lekplats fi nns runt gården. falketorp.se

ÅHUS MISSIONSGÅRD är belägen söder om Åhus i lugn och vacker tallskog några hundra meter från havet. Här kan man boka boende, camping, konferenser eller festarrangemang. ahusmissionsgard.se

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan