Januarimöte satte tonen för ett nytt år

– Mefiboset är väl en härlig kille?, frågar Jonny Bjuremo i början av sin predikan vid ELM Syds januarimöte i Hjärsåslilla missionshus. Det var nog fler än en åhörare som tänkte febrilt: – Vem var nu Mefiboset?

– Mefiboset är väl en härlig kille?, frågar Jonny Bjuremo i början av sin predikan vid ELM Syds januarimöte i Hjärsåslilla missionshus. Det var nog fler än en åhörare som tänkte febrilt: – Vem var nu Mefiboset? Men Jonny gav svar. Mefiboset levde på kung Davids tid. Han var överlevande släktning till kung Saul och en av kungens fiender. David sökte efter honom, men inte för att ta hans liv, utan för att ge honom liv. Mefiboset fick tillbaka det som tillhört Sauls släkt. Och mer än så! Han fick bo i Jerusalem och äta vid kungens bord. Han ställning blev högre är den ställning han fallit ifrån. Det är nåd!

Så söker också Herren människor i dag, människor som drar sig undan från honom och som är hans fiender genom synden. Och så söker han oss och önskar vår omvändelse.

Vad är då omvändelse? Det är att Gud sänder bud, genom Bibeln, för att hämta oss till sig. Det är han som för oss till sig. Det är han som öppnar himlen för oss.

Jonny Bjuremos predikan och kören Prim Västs sång gav anslaget åt januarimötet – och kanske åt hela ELM Syds verksamhetsår 2016. Av Guds nåd är vi kallade att sitta vid hans bord och det är verkligen på riktigt. ”Det är på riktigt, det är på riktigt. Jesus lever här och nu. Han finns på riktigt”, sjöng kören.

Under mötet i Hjärsåslilla fick vi även tillfälle att vara med och be för missionär Kerstin Nilsson som i slutet av januari reser tillbaka till Kenya och fortsatt tjänst. Vi vuxna fick också delta i seminarier under rubrikerna: Identitet, ledarskap och förtroende respektive Identitet och mission samtidigt som det ordnades särskilda samlingar för barnen.

ERIK ANDERSSON

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan