Redaktören har ordet

NÄR DETTA SKRIVS sitter jag på tåget hem från mina första medarbetardagar på Strandhem. Under dessa goda dagar har jag påtagligt sett hur viktigt det arbete är som köks- och städpersonalen på våra gårdar gör. I detta nummer möter du några av ’doldisarna’ bakom städvagnar och köksdörrar.

NÄR DETTA SKRIVS sitter jag på tåget hem från mina första medarbetardagar på Strandhem. Under dessa goda dagar har jag påtagligt sett hur viktigt det arbete är som köks- och städpersonalen på våra gårdar gör. I detta nummer möter du några av ’doldisarna’ bakom städvagnar och köksdörrar.

Fördjupningsserien om Amos bok avslutas och de tidigare domsorden från profeten vänds nu i hoppet om ankomsten av det nya Eden, Guds fullkomliga rike, där hela skapelsen är upprättad. Missionen är en del i arbetet med att påskynda den dagen. I Peru kan man se att det bär frukt genom att människor kommer till tro och själva blir ivriga att berätta för andra om Jesus.

Även om man ser fram emot och längtar efter dagen då Jesus kommer tillbaka, vill de flesta ändå leva den tid de har fått på jorden. För somliga svårt sjuka är sjukdomen och smärtan så svåra att uthärda att man trots allt hellre vill dö och i några länder är det tillåtet med aktiv dödshjälp. I Sverige har det inte gått så långt, även om röster höjs för att det ska bli lagligt. Läkaren Anne-Berit Ekström beskriver i sin artikel dödshjälpens avigsidor och visar på ett alternativ.

En stark kontrast till den skinande blanka disken på en missionsgård fanns det i scoutstugan på Lemshaga, där det förr anordnades ungdomsdagar. Trots att det inte var bra för miljön var man glad när man fick använda engångstallrikar och slapp diska i vatten som ibland mer liknade köttfärssoppa … Eva Petersson delar med sig av goda minnen från läger under enkla förhållanden.

Hoppas du låter dig inspireras och glädjas av Till Livs februarinummer!

Stefan Nyholm

Foto: –