Han vände människors blick mot Jesus

Tidigare folkhögskoleföreståndaren Hans Erik Nissen från Danmark är död och blev begravd i Frederiksberg i Köpenhamn den 2 februari.

Hans Erik föddes 1938, också i Frederiksberg, och blev 1965 kandidat i teologi och verkade därefter först som församlingspräst och sedan på Luthersk Missionsforenings højskole (LMH) i Hillerød. Där var han föreståndare fram till år 2003.

Det är inte minst i kraft av denna tjänst som han blev känd och uppskattad som lärare och förkunnare i hela Norden. De senaste åren fram till sin död var han dessutom präst för en mindre ’valgmenighed’ i Nordsjälland. Många har också mött Hans Eriks förkunnelse genom andaktsboken ”Ett är nödvändigt” som blivit översatt till bland annat norska, svenska och spanska.

Hans Erik Nissens sista predikan finns tillgänglig på Youtube och när man lyssnar till den är uppmaningar som till exempel: ”Du behöver få komma hela vägen fram till Jesus” och ”Guds ord bär” typiska för hans betoning av att vi som kristna ska ha vårt allt i Jesus och att vi behöver släppa vårt eget.

Hans Erik Nissen var mänskligt sätt en stor personlighet och han förmådde genom ett långt liv att få människor att vända blicken mot Jesus.

PEDER ØSTERGAARD, ELM, Danmark

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan