Ordet från Gud

INOM ELM BEKÄNNER VI OSS till Bibeln som Guds ord. Detta är stort. Guds ord är inte som andra ord. Det är ord från en annan värld, från honom som bor ”i ett ljus dit ingen kan komma”. Guds ord är ur-orden, de grundläggande ord förutan vilka inga andra ord skulle finnas.

Gudsordet har vidd och djup som går långt utöver vår förmåga att förstå och sätter oss in i ett sammanhang som är oändligt rikt. Herrens undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv, Herrens vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa (Ps. 19: 8). På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är omätligt i vidd (Ps. 119:96).

Gudsordet är ”Ande och liv”. Ordet lever, är alltid nytt och fräscht. Det har tyngd och påverkar: … det ska inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill … (Jes. 55:11). Den som tar emot Ordet tar emot Gud själv. I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, Ordet var Gud (Joh. 1:1). Bibeln upplyser oss om sådant som vi inte kan känna till på något annat sätt.

  • Det är skaparorden, orden om hur allt blivit till och varifrån vi själva kommer. Den Gud som skapat är också den som uppehåller allt – i varje ögonblick.
  • I Bibeln talar Gud om för oss vem han själv är: att han är av evighet, treenig, Fader, Son och Ande och att han älskar oss människor. Hans nåd är så väldig som himmelen är hög över jorden.
  • Vi får veta vad som är gott, rätt och riktigt, och vad Gud vill med våra liv: att vi ska söka honom, älska honom över allt annat för den han är och att vi ska älska våra medmänniskor och vara dem till tjänst.
  • Vi får veta om den stora och ofattbara frälsning han genomfört genom Jesus Kristus, som är den genom vilken och till vilken allt är skapat. Han har stigit in i vår värld som ett värnlöst barn, levt det liv vi skulle leva och tagit det straff vi förtjänar. Det som Jesus gjort får vi ta emot och tillräkna oss som vårt.

Bibelordet har sådan sprängkraft att det är förbjuden litteratur i många länder. Det är ord som säger oss sanningen, ärligt och kärleksfullt. Det avslöjar, bestraff ar, helar, tröstar och leder. De ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord och botade dem (Ps. 107:20). Vi ska vara tacksamma för att vi har fri tillgång till Bibeln i vårt land!

Bibelläsning och utläggning av texten är det mest grundläggande och centrala i ELMs verksamhet. Vi behöver alla bli mer angelägna att läsa Guds Ord och be om den Helige Andes ljus över det så att vi ser och kan ta till oss vad Herren vill säga oss.

Bibelordet är det som håller oss samman, vår enda källa till andligt liv. När vi läser och hör det utläggas kommer vi närmare honom som talar i Ordet och som ordet talar om Jesus Kristus. Låt oss mötas där.

GUNNAR DAVIDSSON

ordförande i ELM, Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan