En herde värd namnet

HERREN SOM HERDE är kanske en av de mest kända och älskade bilderna i Bibeln av vem Gud är och hurdan Gud är. Om herden som gör allt för att skydda sina får och sina lamm, som leder dem på rätta vägar, till gröna beten och friskt vatten handlar en välkänd psalm i Psaltaren.1 Många som vuxit upp med söndagsskola har också sjungit den klassiska barnsången: ”Jesu lilla lamm jag är.”

I GAMLA TESTAMENTET BESKRIVS GUD på många ställen som Israels herde och folket som hans hjord. Profetior i Hesekiel 34 och Mika 5 säger att den kommande Messias skall vara en herde, att Herren själv ska ta sig an sin förvillade hjord och leda dem i bet. Detta i kontrast till folkets ledare och herdar som anklagas för att skingra, att inte ta hand om hjorden utan likt lejda herdar sko sig själva och söka egna fördelar. En rannsakande fråga för var och en som står i andligt ledarskap i kyrka och församling är: Tjänar jag för att föra människor till Jesus eller för egen vinnings skull?

JESU ANSPRÅK PÅ ATT VARA DEN GODE HERDEN är mot denna bakgrund tydligt messiansk. Men inte bara det. ”Jag är”–proklamationen från Jesus är en av sju proklamationer som evangelisten skildrar. Jesu sätt att använda den har tydliga kopplingar till det ”Jag är” med vilket Gud presenterade sig för Mose i den brinnande busken. Han gör anspråk på att vara Herden, Herren själv, som tar sig an de sina, herden som ger sitt liv för fåren.

BILDEN AV GUD SOM HERDE ÄR TILLTALANDE. Kanske för att den visar på något som vi människor djupast längtar efter – tillhörighet, ledning, beskydd och trygghet. Det står att Jesus förbarmade sig över människorna han mötte eftersom ”de var rivna och slagna som får utan herde”.2 Människans djupaste problem är den brustna gudsrelationen, den hemlöshet som följer på den förlorade kontakten med vårt ursprung.

Vår tid är på många sätt lik Jesu samtid. Livscoacher kommer med erbjudanden om att hjälpa oss att hitta vår väg på livets olika områden. Men i coachning blir människan ändå i slutändan ofta utlämnad åt sig själv. Gud är mån om oss och vill leda oss i livets olika vägval gällande karriär, livsuppgifter och livskamrat. Men han, som också kallar sig själv Vägen, vill främst av allt leda varje människa in i en nära gemenskap med sig själv så att hon får lära känna honom som sin gode herde. Människan är sökare, men än mer söker Jesus oss.

HERDEN KÄNNER SINA FÅR och de känner honom. Att känna Jesus handlar inte om kunskap om honom utan snarare om att leva i en djup samhörighet och kärleksgemenskap med honom. Han känner oss så som Fadern och Sonen känner varandra. Och så får också vi känna honom. När han gav sitt liv öppnades dörren till denna gemenskap. Genom dopet och tron får vi den nya gudsgemenskapen i den helige Ande. I bibelordet lär vi känna Jesu röst och präglas av den. Han gav sitt liv för oss och i nattvardens måltid ger han sitt liv till oss. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, sa Jesus. Det handlar om alla utanför det judiska folket. Han vill att vi alla, du och jag, ska få lära känna Herden värd namnet och få nåden att kunna säga: Herren är min herde!

BÖN: Tack Herre, för att jag får vara ett får i din hjord. Var min herde och led mig på livets väg.

MARCUS WALDEMARSON

predikant, Göteborg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan