Hur möter jag en vän som känner skam?

”DET DÄR JAG GJORDE BLEV SÅ FEL. Det blir alltid dåligt när jag gör något. Jag är helt värdelös.” Att uppleva det som kallas för skam är något som de flesta kan känna igen sig i. Det är inte någon behaglig känsla utan något vi gärna vill undvika. Ändå har vi sådana känslor i oss som kan göra sig påminda av olika anledningar. Ofta diskuterar vi skammen som ett problem, som vi behöver hantera och försöka bli av med.

DEN AMERIKANSKE PSYKOLOGEN Silvan Tomkins är känd för sina teorier om våra affekter. Han lyfter fram att skam är en känsla, eller affekt, som har ett syfte. Att vi har en förmåga att känna skam är på vissa sätt bra för oss. När vi känner skam tittar vi instinktivt ner och mot oss själva. Skammen sätter därmed fokus på vårt jag. Syftet är att göra oss uppmärksamma på något negativt som har hänt och motivera oss att försöka ändra på det. Man skulle kunna säga att skammen är en sorts samvetets kompass som ska hjälpa oss att navigera mellan rätt och fel. Den är grundläggande i all samvaro mellan människor. Till exempel gör den att vi söker undvika att ta sönder andras saker eller tugga med öppen mun vid matbordet. Skammen kan också ha en plats i vårt förhållande till Gud. När vi gör något som avlägsnar oss från Gud kan skammen i bästa fall fungera som en sorts väckarklocka som får oss att vända tillbaka till Herren. Vi ska dock inte leva kvar i skammen, utan får ta emot Herrens förlåtelse för att få frid i Honom.

PRECIS SOM MED ALLTING I SKAPELSEN är också våra känslor fallna och bristfälliga. Känslorna leder oss inte alltid rätt. På grund av de erfarenheter vi bär med oss har vi alla i vissa avseenden ’felinställda’ känsloliv. Till exempel kan ett barn som tidigt fått höra att hon inte kan sjunga kanske alltid komma att känna skam när det bjuds tillfälle till sång. Om du har en vän som brottas med känslor av skam kan din första uppgift därför vara att försöka hjälpa henne att sortera i varför hon upplever det hon gör. Har hon gjort något fel och kan behöva be om förlåtelse och ställa något till rätta? Eller är det så att det handlar om ett ’felinställt’ känsloliv som får vännen att må dåligt?

HUR KAN DU HJÄLPA DIN VÄN att hantera ’felinställda’ skamkänslor? Det första steget kan vara att bli uppmärksam på vilka situationer som verkar väcka en osund skam. Vilka erfarenheter bär din vän med sig som gör att hon i vissa situationer drabbas av skamkänslor? När vännen blivit mer medveten om detta kan nästa steg vara att ifrågasätta sina skamkänslor. Stöd din vän med argument emot skammen! Att försöka ändra på sina känslor är emellertid något svårt, det kan kännas som en omöjlig kamp. Ibland kan man behöva hjälpa varandra att handla på det sätt som är riktigt, trots sina skamkänslor. Om din vän till exempel skäms över att sjunga, uppmuntra henne att sjunga ändå!

SKAMMEN VILL FÅ OSS ATT fokusera på oss själva. En nyttig övning är att i stället fästa blicken på Jesus1 och låta honom genomskölja oss med sin kärlek. Djupast sett har våra liv sin grund i att Gud har tänkt ut oss, skapat oss och vill ta sig an oss.2 Vi lever när vi är inför Gud och hans ansikte. Synden får oss att vända ner blicken, som Kain vände ner blicken när han var fylld av hat.3 Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, vill förlåta oss och få oss att lyfta blicken, bort från oss själva och mot hans ansikte. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.4

VENDELA & DANIEL WIHLBORG

psykolog respektive präst, Horred

  1. Hebr. 12:2
  2. Jfr. Job 7:17, Ps. 144:3
  3. 1 Mos. 4:6–7
  4. Hebr. 4:16
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan