Vad betyder Jesus för dig?

Tron på Jesus är personlig. En kristen vandrar med Jesus genom livet, ber till honom och lär känna honom på olika sätt. Här berättar tre personer vem Jesus är för dem och vilken skillnad han får göra i deras liv.

Tron på Jesus är personlig. En kristen vandrar med Jesus genom livet, ber till honom och lär känna honom på olika sätt. Här berättar tre personer vem Jesus är för dem och vilken skillnad han får göra i deras liv. 

Maggan Andersson, Örkelljunga

Jesus är en självklarhet i mitt liv och har varit det i princip hela livet. Men innebörden, betydelsen, har förändrats under årens gång. Jag skulle inte vilja leva utan Jesus även om min relation till honom ibland känns intetsägande och tom för jag kommer alltid tillbaka till samma fråga: ”Till vem skulle jag gå?” Det finns ingen annan som jag kan vända mig till i alla situationer, vid alla tillfällen och precis sådan som jag är.

Med Jesus blir inte livet automatiskt enkelt eller problemfritt (det har jag tänkt periodvis), men mitt i allt det svåra har jag Jesus där och han får vara min fasta och oföränderliga punkt i tillvaron. Många gånger kan jag ha det bra, jag tycker att livet ger mig mycket – ändå kan jag känna en gnagande längtan och otillfredsställelse i mitt inre. Jag har försökt hitta orsaker till varför jag känner så och funderat på vad jag ska göra åt det. Sista tiden har jag mer och mer förstått att det är Jesus som vill ha kontakt med mig och att det bara är han som kan ge mig den frid som jag innerst inne längtar efter och som bara blir helt fulländad i himlen.

För mig är Jesus oerhört viktig eftersom han har gjort det möjligt för mig att leva med Gud i evighet, det är något jag längtar efter och ser fram emot!

Man brukar säga att bön är hjärtats samtal med Gud. Så är det för mig. Jag kanske inte sitter ner särskilt ofta och ber men mitt inre är ofta i samtal med Gud. Det kan handla om allting – ett tack för det fina vädret och naturen, en bön för andra människor, ett rop om hjälp när livet är svårt eller en bön om beskydd … Jesus är viktig och närvarande i mitt liv!

 

John-Philip Andersson, Kungälv

Jesus räddade mitt liv när jag var 16 år. Det är svårt att veta hur jag kan formulera mig för att tydliggöra hur otroligt mycket Jesus betyder för mig. Hur förklarar jag min kärlek till den person som jag tror har räddat mitt liv och än i dag räddar mig varje dag? Hur förklarar jag min kärlek till den person som leder mig och utmanar mig varje dag men som aldrig överger mig trots mina misslyckanden? Hur förklarar jag min kärlek till den person som älskar mig mer än jag någonsin kan förstå?

Genom att lära känna Jesus och hans kärlek till mig har mitt liv förändrats. Det innebär inte att livet är lätt. Händelser som gör ont för andra människor gör också ont för mig. Jag drabbas av sorg lika ofta som mina vänner som inte är troende. Min tro på Jesus är inte en dykardräkt som räddar mig från att bli blöt när jag befinner mig i det stormande hav som många gånger är livet. Men när det stormar är det Jesus jag kan lita på. Det är han som leder mig, det är han som tröstar mig och det är han som ger mig kraft att resa mig igen. Det står i Psalm 56 i Bibeln: På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Jag har löften att infria till dig, Gud, jag vill ge dig lovoffer. Ty du har räddat min själ från döden och mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i de levandes ljus. Jesus är min räddare, och det finns inget jag behöver frukta när jag följer honom. Han har kallat mig till ett liv tillsammans med honom och leder mig på alla de äventyr ett sådant liv innebär.

 

Johannes Heule, Ystad

Jesus betyder allt för mig. Han är den som jag grundar hela mitt liv på. Varför då?

Utan Jesus står jag kvar i min skuld. Gud kunde på grund av sin helighet inte se mellan fingrarna på mitt straff utan var tvungen att reagera mot ondskan. Därför tog han på korset det straff jag genom mina överträdelser gjort mig skyldig till så att jag fick gå fri.

Utan Jesus har jag inget tillträde till Gud, min far. Hans blod är det som renar mig så att jag kan ha en relation med Gud. Genom honom kan jag kallas Guds barn och kan med frimodighet komma inför universums skapare och kalla honom pappa.

Utan Jesus har jag inget framtidshopp. Jag behöver inte oroa mig för morgondagen utan vet att jag är trygg i hans händer vad som än händer. Liksom han uppstod har han lovat att jag ska uppstå till ett evigt liv bortom döden. Med en ny kropp, i en värld utan brister, får jag umgås med honom som definierat kärleken och som är källan till allt gott.

Utan Jesus förlorar jag den jag är. Min identitet är grundad i vad han har gjort för mig. Hans död på korset är det största beviset och måttstocken på Guds enorma kärlek för mig. Tack vare det dyra pris som han betalat kan jag därför med säkerhet säga att han måste älska mig, och att inget kan skilja mig från hans kärlek.

Tack vare Jesus är jag rättfärdiggjord. Tack vare Jesus är jag helig. Tack vare Jesus längtar jag efter morgondagen. Tack vare Jesus är jag Guds barn. Jesus är det bästa som har hänt mig, jag hoppas innerligt att du mött honom!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan