Redaktörstankar

”MISSION, VÅR PASSION.” Så löd temat för ELMs årskonferens det här året. Kanske känner vi inte alltid den där passionen, glöden, men någonstans i oss fi nns den. Mission är Guds passion och vi bekänner oss till hono m.

Sista tiden har jag från fl era håll blivit påmind om missionens centrala plats för en kristen. Vid en konferens för kristna ledare i Polen i maj fi ck jag möta många människor som inte tröttnat på att söka nå människor med evangeliet. Och här och var har uthålligheten också gett synliga resultat – skörden har visat sig mogen. I Malmö, där jag bor, samtalade jag nyligen med en kvinna som kom in i kyrkans gemenskap tack vare sin väninnas öppenhet med sin tro och mod att bjuda in till församlingens gudstjänster. Från olika håll hör vi också om dop av människor av annan etnisk härkomst än svensk och annan religiös socialisering än kristen.

Vi som arbetar med Till Liv vet att kyrkligheten går neråt i vårt land. Ändå fortsätter vi att söka rusta våra läsare för kallelsen att gå ut med evangeliet. Jesus har inte bett oss avsluta missionsuppdraget och inte heller har han tagit tillbaka sina löften om hjälp. Konceptet ser ut som det alltid har gjort – leva i världen, lära känna människor, nämna dem i våra förböner, vittna, söka svara på frågor, bjuda med, erbjuda undervisning och gemenskap. När jag lyssnar till företrädare för missionerande församlingar är det de uppmanar till precis det som ELM velat göra i 100 år nu och som Paulus uppmanade till i sina brev till församlingarna. Med hjärtan berörda av evangeliet gör vi Jesus synlig i världen.

Markus Hector

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan