Redaktörstankar

Har livet gått i stå för dig? Känns det som att du står och stampar på samma fläck hela tiden?

Att inte komma vidare kan ta mycket kraft och göra att det inte verkar finnas någon mening med livet. Glädjen och livsmodet försvinner. I sin själavårdsartikel ger oss Frida Vikström hjälp att se vad vi kan göra när livet hamnat på paus. Det finns mycket att glädja sig över medan vi väntar.

En välkommen paus blev det för mig när jag fick sitta ner och lyssna på föredrag och predikningar under ELM Syds sommarmöte på Strandhem. Den söndagliga predikan kan vara givande, men den fördjupning som föredrag och bibelförklaringar kan ge är nog så viktig. För dig som inte var där ger Markus Hector en målande beskrivning.

I dagarna börjar många på en ny skola och pauserna och vilostunderna blir färre. Att studera på universitet eller högskola kan vara ett efterlängtat delmål för en del. Ett steg på vägen mot ett arbetsliv i högt tempo. I detta nummer får vi möta tre studenter som inte har så bråttom att de har lämnat sin tro bakom sig. Mitt i allt de lär sig och i alla olika uppfattningar hos kursare och lärare får de ta ställning till hur det förhåller sig till den kristna tron. En spännande utmaning!

Helt påtagligt blev döden bara en paus för änkans son då Jesus uppväckte honom. Vi upplever döden ofta som definitiv men även för oss tar den slut vid uppståndelsen. Tillsammans med Jesus har livet en mening som fortsätter även efter den paus som döden innebär.

Stefan Nyholm

Jes 40:31

De som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Foto: