Något nytt har kommit!

Det gamla är förbi, något nytt har kommit (2 Kor 5:17b).

En nioåring sa med eftertryck när vi närmade oss årets slut: ”Tänk att 2016 aldrig mer kommer tillbaka.” En nyvun-
nen insikt eller något som nioåringen hört från någon vuxen som reflekterat?
Ordet i Andra Korintierbrevet, ”Det gamla är förbi, något nytt har kommit”, har funnits i mina tankar ganska mycket under den gångna hösten. Hösten är förgången och något nytt har kommit – vintern. 2016 är förgånget och något nytt har kommit – 2017.

Ibland är det något som har hållit på väldigt länge som avslutas. ”Månadsturen” kallas regelbundna predikningar i hemmen. I augusti 1960, när mor och far var nygifta och hela deras gemensamma liv låg framför dem, började sådana samlingar hemma hos dem. Månadsturen blev en välsignelse för många. Det blev många möten med människor och predikanter under dessa 56 år. Det var kaffe och kakor. Men nu blir det inte fler predikningar hemma hos mor, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Vad det nya är har fortfarande inte riktigt visat sig.
Säkert har det predikats över Paulus ord, ”det gamla är förbi, något nytt har kommit”, vid några tillfällen på månadsturerna, men det kommer jag inte ihåg. Vad jag minns är att någon ofta predikade över texter ur Höga Visan och att någon annan skrev ner sin predikan på valsedlar som ibland singlade ner på golvet. Många predikanter sov över till nästa dag och några av predikanterna blev snabbt vän med oss barn.
Predikantens besök under månadsturen blev en paus och en stund med Guds ord mitt i veckan är välsignat. Blir det några nya tillfällen till att mötas i veckorna för att höra Guds ord? Vad blir det av ELMs arbete med ’på nya platser’? Det blir spännande att se vad det nya kommer att bli …

När jag träffar nyanlända, asylsökande och kvotflyktingar blir det väldigt tydligt att de har lämnat något och kommit till något nytt. Till något som är så nytt för dem att det är väldigt svårt för dem att förstå det nya. Allt är nytt, nytt, nytt – inte minst det nya språket de behöver lära.
Men så träffar jag ibland också någon bland dem som ”i Kristus är en ny skapelse” (2 Kor. 5:17). Han eller hon har varit med om att det gamla är förgånget och något nytt har kommit –både andligt och materiellt. Vi har något bärande gemensamt – tron på Kristus. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.

Vi lever i nuet och i väntan på att Jesus kommer tillbaka. Hur ofta har jag det med mig i vardagen? För inte så länge­sedan avslutades en gudstjänst jag deltog i med orden: ”Gå i frid och tjäna Herren med glädje tills Herren kommer tillbaka.” Något nytt kommer att komma.

Bön: En ny dag, Herre, av nåd, av rörelse och vila, av intryck och uttryck, av nya erfarenheter och tankar. Hjälp mig att denna dag lämna allt som hindrar mig att vara närvarande i det som sker. Öppna mig för skapelsens skönhet, för själens andning, för din närvaro hos mig i tankar och samtal. I Jesu Kristi namn (Ur Per Harling, Lilla pilgrimsboken).

Gunnel Gustavsson, Vittsjö

Foto: Hauke Morgenthau