Korset – Kristi nederlag och Kristi seger

Jesus fullkomliga seger vinns genom enorma förluster. Inför påsken får vi stanna upp och möta honom när han blir det offer som ger liv och hopp för oss.

Den Guds hemlighet som korset innebär finns förutsagd i Gamla testamentet. Med Jesaja 53 som förlaga ska vi se på Kristi kors, nederlag och seger. Frågan vi ska söka svar på lyder: Vad bestod Kristi nederlag i?

1. En delaktighet i det judiska folkets nederlag

I Romarbrevet 9 beskrivs Guds tankar med sitt folk men också hur folket svek sin uppgift. Jesus var medlem av det folket. Jesaja 53:2 talar om honom som ett ”rotskott ur förtorkad jord”.1 Förtorkad kan stå för att lagen som frälsningsväg var förtorkad, omöjlig. Nu hade många hoppats på Jesus, judarnas rotskott. Men han led till synes frälsningsnederlag på korset – både förtorkad (han ropar: ”jag törstar”) och avklippt.

2. Ett nederlag i egen förkunnelse och verksamhet

Jesus led bakslag i sin verksamhet då han blev föremål för folkets kompakta otro. Vem trodde vår predikan?, frågar profeten retoriskt.2 Jesus lider nederlag på predikans område. Han var föraktad och övergiven av människor, så föraktad att vi ”inte respekterade honom”.3 Ordet som är översatt föraktad betyder i grundtexten egentligen att släppa honom, upphöra att räkna med honom. Folket tänkte inte mer på honom, de räknade honom för ingenting. Så har de flesta gjort. Föraktet för Guds Ord är svårt att möta för varje predikant.

Här talar Guds son om sanningen, om vägen till Gud – och människor tror honom inte. Det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den?, säger de.4 Vilket nederlag i predikan för honom som själv är Ordet!

Likadant såg det ut med Jesu verksamhet. Lyssna till de hånfulla orden vid korset: Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa.5 Han som är all makts Gud! Eller när han timmarna innan dess blev lämnad av alla. Vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad.6 Människor lämnade honom som talade och led för deras egen skull.

3. Nederlag i frivillighet

Jesaja beskriver hur Jesus bar våra sjukdomar, smärtor och vår synd. Han lade själv allt på sig, frivilligt.7 Jag ger själv mitt liv, för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja.8 För honom som är livet är det ett nederlag att bli berövad livet. Jesus måste ju också ha vetat att många skulle vända honom ryggen. Då ligger frågan nära till hands: Till vad nytta gav han sitt liv? Tack och lov att Herren aldrig ställde den frågan!

4. Nederlag i tid

”Han visste” står det ofta i evangelierna, till exempel i Johannesevangeliet 19:28: Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sade sedan för att Skriften skulle uppfyllas: ”Jag törstar”. Han som är från begynnelsen, Gud själv, känner Skrifterna och vet att de handlar om honom. Han har alltså vetat om lidandet, inte bara under sitt liv som Marias son, utan från början. Att veta det måste i sig ha varit ett lidande, ett lidande över tid.

5. Nederlag i tystnad

Han öppnade inte sin mun.9 Jesus öppnade aldrig sin mun till försvar för sig själv. Hans sju ord på korset riktar sig till alla andra människor. Inget av dem innehåller ett försvar för honom själv.

Det är ett nederlag när man inte får försvara sig själv. Särskilt när man är oskyldig och kan tituleras Advokaten. Men Jesus led vad vi gjort och för det vi gjort finns inget försvar.

6. Nederlag i utseende

Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild … 10
Sådan var Kristus hos Gud. Han var från begynnelsen delaktig i Guds härlighets utseende. I början av Jesu framträdande sade man: Kom och se! eller sjöng man: Hosianna! Jesus gjorde ett väldigt intryck. Jämför då med denne stackare! I nederlagets stund säger Jesaja att: Han hade varken skönhet eller majestät … inget utseende som vi drogs till … som en som man skyler sitt ansikte för.11 Folk reagerade och skakade på huvudet. Och de reagerade helt logiskt! Den som var utvald av Gud var ofta reslig och såg bra ut (ex. Josef, Saul, David). Jämför man med denne stackare på korset tänker man att en sådan kan väl inte ha med Gud att skaffa! Denna attityd visar sig också i att han blev spottad i ansiktet och att blodet rann. Detta mot bakgrund av att han är Guds härlighets avbild.

7. Nederlag i hälsan

Vi läser i Jesaja att han var ”förtrogen med lidande”.12 På korset hänger han som en stor sjukdomssvulst. Jesus som är det friska livet, hälsan själv! Han som besegrat alla sjukdomar! Nu bär han allt detta. Det innefattar alla människors sjukdomar och lidanden genom alla tider.

8. Nederlag i rättfärdighet

Vi tar ofta lätt på synden. Jesus hade sett syndens makt, riktad mot Gud och människor. Han hade förlåtit den och människor hade blivit rättfärdiga. Han hade också förstått Guds vrede och dom över synden. Gud måste skaffa försoning.13 Han som inte visste av synd blev gjord till synd. Och han bar Guds vrede – övergiven av Gud. Det betyder Kristi fullständiga nederlag.

Vad bestod Kristi seger i?

Det finns bara en gärning genom historien som är värd att tala om: Kristi seger. Hebreerbrevets författare skriver om Kristus att han ”en gång för alla vann en evig återlösning”.14 Segern på korset var så stor att de onda makterna säger, att om de hade vetat vad som skedde, hade de inte korsfäst härlighetens Herre.15 Sett på det sättet kan vi säga att Herren är en märklig schackspelare. Han offrar kungen för att rädda det obetydliga fotfolket. I denna väldiga gudsgärning är det två drag som gör den ännu större.

1. Han gjorde det med bevarad kärlek till Gud

Far, i dina händer överlämnar jag min ande.16 Så kunde han be när han visste att det behagade Fadern att slå honom. I den situationen är det en väldig seger att inte stiga ner från korset och gå bort i bitterhet och uppror, utan att överlämna sig i Guds händer. Jesus gjorde det med bevarad kärlek till Fadern!

2. Han gjorde det med bevarad kärlek till oss

I 1917 års översättning lyder Jesaja 53:12c: Han bad för överträdarna. Det var precis vad Jesus gjorde: Far, förlåt dem!17 Allt detta medan vi ännu var hans fiender! Efter uppståndelsen frågar han Petrus vid Tiberas sjö: Simon, Johannes son, älskar du mig?18 Frågan riktas till en lärjunge som svurit och förbannat: Jag känner inte den där mannen.19 Vid ett tillfälle utbrister han mot lärjungarna: Hur länge ska jag vara hos er och stå ut med er?20 Men han står ut med oss!

Endast en segrare kan tala och handla så! Jesus älskar för att han är kärleken. Korsets seger förkunnar att Jesus älskar oss sådana vi är!

Bön: Vi prisar dig, Kristus, för varje drag i ditt nederlag. Vi tackar dig för att du utstod detta med bibehållen kärlek till Gud och till oss.

Bert Modig
präst, Lund


1. 1917 års översättning
2. Jes. 53:2
3. Jes. 53:3
4. Joh. 6:60
5. Mark. 15:31
6. Jes. 53:4
7. Jes. 53:4, 12
8. Joh. 10:17–18
9. Jes. 53:7
10. Heb. 1:3
11. Jes.53:2–3
12. Jes. 53:3
13. Jämför Jes. 53:10–11 med 2 Kor. 5:21.
14. Heb. 9:12
15. 1 Kor. 2:8
16. Luk. 23:46
17. Luk. 23:34
18. Joh. 21:16
19. Mark. 14:71
20. Luk. 9:41

Foto: IV Horton