Redaktören har ordet • september 2017

ELM Syds sommarmöte 2017

Innehåll • september 2017

  • ”Han som bär för mig en moders hjärta”, Rebecca Andersson
  • När tron gör mig annorlunda, Daniel Hermansson
  • Ord till liv • Att bli vän med sin ovän, Alve Svensson
  • En verklig och nådefull Gud, Markus Hector
  • Partipolitisk kyrka – finns det något alternativ?, Jan-Anders Eklund
  • Var man må nu väl glädja sig – om reformationen i Sverige, Rune Imberg
  • Konfirmander fick möta Jeasus
  • På resa i Luthers fotspår, Johan Åström
  • Lidande på gott och ont, Erik Andersson
  • Den stora resan, Miriam och Rebecka Göransson

När jag läser septembernumrets texter slås jag av att de flesta skulle kunna ha ordet ”annorlunda” som gemensam nämnare. Att uppleva sig annorlunda kan vara jobbigt; man sticker ut, man är utanför. Inte minst som kristen kan detta vara vanligt, något som Daniel Hermanssons artikel handlar om. Också den kristna önskan att bli vän med sin ovän, som Alve Svensson skriver om, har i dag blivit ganska udda. Men mötet med det annorlunda kan få oss att tänka i nya banor.

ELMs utsända i Peru, Rebecca Andersson, reflekterar över hur olika man kan se på många saker. Den spontana reaktionen att det egna sättet är ’rätt’ och peruanernas ’fel’ har efter en tid i landet nyanserats.

ELM Syds sommarmöte refereras av Markus Hector. Här proklamerades i tal och sång att det vi tror på faktiskt är på riktigt. En annorlunda livshållning!

Snart stundar val i Svenska kyrkan. Jämfört med omvärlden finns här ett partipolitiskt system som är mycket annorlunda. Tycker man att det borde ändras, föreslår Jan-Anders Ekelund att man kan rösta på ett annorlunda sätt, nämligen opolitiskt!

Reformationsjubileet fortsätter och Rune Imberg skriver om att reformationen i Sverige gick till på ett delvis annorlunda sätt än i andra länder. Vi får också ett kort reportage om ELM-predikanternas resa i Martin Luthers fotspår.

Erik Andersson skriver om lidande. Mycket av lidandet i världen är meningslöst och ska bekämpas. Men lidandet för trons skull har många löften knutna till sig och kan leda till mycket gott.

Stefan Nyholm
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: Stefan Nyholm