Redaktören har ordet • oktober 2017

Girl in autumn forest

Innehåll • oktober 2017

 • Med passion för grundtexter och poesi, Henning Eriksson
 • Hur förklarar man uppståndelsen för en vän?, Markus Hector
 • Ord till liv • Det är gott att lovsjunga Gud, Harald Waldemarson
 • Ett stöd i sorg och ensamhet, Daniel Ringdahl
 • Änglar – till Guds och vår tjänst, Staffan Ljungman
 • Så var det då • En kör som spred glädje, Per Hector
 • Viktiga möten med barnhemmens eldsjälar, Amanda Mattsson
 • Med evangeliet som drivkraft, qes Endale Awgichew
 • Hur blev lutherdomen liberal?, Birger Grunditz
 • Korsteologi, Mathias Secher Rom
 • En betydelsefull gudstjänst, Ida Johansson

På Lilla torg i Malmö kan man köpa fina, små glasänglar. Jag och min fru har vid några tillfällen gett sådana som doppresent. Gud sänder sina änglar till det lilla barnens beskydd och glasängeln får vara en påminnelse om det.

Där någonstans stannar dock ofta våra tankar på änglarna. Vi ber ju till Fadern och det mesta av den undervisning vi lyssnar till handlar om den treenige Guden. Änglarna, ja, vilken plats har egentligen de?

Den frågan ger oss prästen Staffan Ljungman några tydliga svar på i det här numret. I Bibeln är det inte bara de små barnen som möter änglar. I sin godhet sänder Gud dem till att skydda och tjäna oss alla. Han sände dem också till att skydda Jesus. En ängel besökte Maria, talade till Josef i drömmar, hälsade herdarna med glädjebudet. Vi har verkligen anledning att tacka Gud för hans änglar!

Skälet till att Gud behöver sända sina änglar är den här världens brustenhet. Vi män­niskor handlar orätt. Naturen skördar människooffer genom orkaner och jordskred. Ofta frågar vi oss: Var är Gud i människors misär? Var finns hans goda, omsorgsfulla änglar? Svaren är flera men det viktigaste av dem lyder alltid: korset. När Kristus på korset ser ut att förlora allt vinner han en evig frälsning som vi får ta emot genom tron. Så paradoxal är hans räddningsplan. Än i dag går hans rike framåt i det lilla och oansenliga. Han möter oss när vi i vår hjälplöshet vänder oss till honom. Det är det som kallas korsteologi – Guds makt i vår maktlöshet.

Markus Hector
redaktör, Malmö

Foto: Kristopher Roller