Redaktören har ordet • januari 2018

Innehåll • januari 2018

  • Åskådare eller lärjunge?, Markus Hector
  • Ord till liv • Han som gick före, Johan Pettersson
  • Lovsången – ett kyrkans kännetecken, Berit Simonsson
  • Stor glädje på jorden – och i himmelen, Rakel Smetana
  • Bibelns röda trådar • I mitt ställe, Johannes Hellberg
  • Mission Israel – ansikte mot ansikte, Jessica Larsson, Cher Omari och Tilda Bengtsson
  • Språng av glädje, Jenny Rådberg

Nytt år, nytt nummer och kanske det första vi ser: en artikel om lovsång. Jag vet inte hur du reagerar. Kanske blir du glad, lovsägelsen och tacksamheten fyller ditt hjärta. Du vill gärna höra mer om denna grundton i det kristna livet. Kanske blir du nedstämd. Just nu flödar inte lovsången så starkt i ditt inre. Motgångar och bekymmer håller den tillbaka. En artikel om lovsång blir mest en påminnelse om något som fattas dig.

Så befriande då att få läsa om och upptäcka att de lovsånger vi möter i Bibeln kan ha en djup nöd som klangbotten. Paulus och Silas lovsjöng när de satt i fängelse. Det arbete de stod i var satt på paus och de kom inte vidare i tjänsten för församlingarna. Aposteln och hans medarbetare var sannolikt inte glada över att behöva sitta där. Ändå sjunger de lovsång. De kan göra det för, som Berit Simonsson skriver i sin artikel, den enda anledningen till lovsång är att Lammet – Kristus – är värd vår lovsång. Han har segrat och den segern gäller också de dagar då livet går i moll och bekymren hopar sig.

Befriande att tänka på inför fortsättningen av detta nya år är också vad Claus Grønbæk sa på en temadag som vi refererar i den här tidningen: Vi kristna är inte vår Herres försäljare eller kampanjarbetare, vi är hans älskade barn. Herren vill använda oss, men framför allt vill han umgås med oss. Innan vi ger hans nåd och tröst vidare vill han att den ska få sjunka in i oss. Säkert får vi tillfällen att höra om Gud nåd i Kristus även detta år.

Jag vill önska er ett gott nytt år i Jesus namn!

Markus Hector
markus.hector@tillliv.se

Foto: Federico Beccari