Redaktören har ordet • februari 2018

Jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska inse att jag är Herren er Gud, som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. (2 Mos. 6:7)

Innehåll • februari 2018

  • Människa först – muslim sedan, Rickard Petersson
  • Ord till liv • ”Vad vill du att jag ska göra för dig?”, Johan Åström
  • De viktigaste samtalen, Benedikte Nilsson
  • Röster som bildar och provocerar, Pontus Ridderstedt
  • Rakt på sak • Inte bara individen, Adam Davidsson
  • Studier som bär frukt, Jonny Bjuremo
  • Bibelns röda trådar • Förbundet, Martin Helgesson
  • Hur kan en missionsförening förnyas?, Markus Hector

Bland de översta träffarna vid en internet­sökning på ordet ’förbund’ återfinner man till exempel ”Fackförbundet Unionen”, ”Hitta LO-förbund” och ”Fastighetsanställdas förbund”. Ett annat förbund som – i alla fall indirekt – kommer att vara i fokus detta år är Svenska Fotbollförbundet. Enligt Wikipedia är ett förbund oftast en förening av stater, en sammanslutning av arbetstagare eller en paraplyorganisation för klubbar och föreningar.

I Till Livs serie Bibelns röda trådar handlar artikeln i det här numret om förbundstanken i Bibeln. Vilken sorts förbund är det då tal om? Jo, förbundet mellan Gud och människor. Att förbund ingås mellan skapelsens Herre och de människor som han skapat är centralt i Bibeln. Människorna är dock oförmögna att hålla sin del av förbunden. De bryter dem ständigt, varför den enda möjligheten till ett bestående förbund blir att Gud själv ser till att uppfylla även folkets skyldigheter. De gammaltestamentliga förbunden följs av det slutgiltiga och fullkomliga genom Jesus Kristus. Detta skriver Martin Helgesson om.

Gud vill att alla människor ska komma in i förbundet med honom, bland dessa också de som omfattar den muslimska tron. Många muslimer blir intresserade av kristen tro när de får möta den på ett tydligt sätt. Lars Mörling är en man med gedigna erfarenheter av möten med muslimer. För Rickard Petersson berättar han om hur Guds Ande verkar i en väckelse bland muslimer både ute i världen och i Sverige!

När du har läst den här tidningen har du förutom detta och mycket annat fått tips om många poddar som du kan lyssna på i din mobil eller dator.

Stefan Nyholm
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: Henry Be