Redaktören har ordet • april 2018

Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. (2 Tim. 3:14–15)

Innehåll • april 2018

  • När Gud ger sången, Rebecka Göransson
  • Hjärtan brinnande för mission, Stefan Nyholm
  • När jag inte kan tro, Daniel Hermansson
  • Ord till liv • Förnyad kallelse, Stefan Ekström
  • Ta vara på tiden!, Petter Kollberg
  • Predikantmöte om apologetik, Markus Hector
  • I kärlek trogen sanningen, Göran Landgren
  • Bibelns röda trådar • Sonen, Erik Andersson

Måste man bry sig om läran? Räcker det inte att säga att Gud älskar alla människor utan förbehåll och att försöka leva så bra som möjligt? Redan i den andra meningen avslöjar frågeställaren att frågan i den första meningen ska besvaras med ”ja”! Visserligen älskar Gud alla människor förbehållslöst men att leva ett bra liv efter bästa förmåga räddar ingen till evigt liv.

Läran är viktig, skriver Göran Landgren i en artikel i det här numret, för den har med sanningen och frälsningen att göra och läran ska ge goda följder i våra liv. Kanske kan man säga det så här: Den kristna läran visar oss hur vi blir frälsta och den visar hur vi ska leva för att inte gå miste om frälsningen. För ett liv i synd leder bort från Gud.

Ett sätt att förmedla kunskap i läran, inte minst till barn, är genom sången. Barn lär sig saker oerhört snabbt och lärandet förstärks ännu mer genom sång och musik. Här finns stora möjligheter. När sångerna kopplar samman barnens liv och tankar med Guds budskap kan de förmedla stora delar av den kristna trons innehåll och ge barnen kraft att gå på Guds väg. Intervjun med Sofia Nilsson, en nutida sångförfattare i ELM, kan inspirera fler till att skriva sånger för vår tid.

Vi önskar god läsning i detta aprilnummer!

Stefan Nyholm
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: Stefan Nyholm