Du får vara svag!

Många människor upplever en stark press att leva perfekta liv. Man ska vara vältränad, ha ett högavlönat jobb och nyrenoverat kök. Kristen tro erbjuder en annan möjlighet – att bli kristuslik. Och till det hör också att – som han – våga visa sig svag.

Vad är syftet med det kristna livet? Svaret på den frågan kan uttryckas på lite olika sätt men i Guds Ord står det att målet med det kristna livet är att bli kristuslik. Liknande ord som vi ofta använder när vi pratar om att vara lik Jesus är att vara mogen, fullvuxen och helgad. Gud är tydlig med att hans vilja för oss är att vi ska få växa och formas efter hans sons bild.1

Men vad innebär det att vara kristuslik? Om vi ska ta Skriften på allvar kan vi uppleva att ribban är hög – och kanske alldeles för hög. Titta till exempel på följande bibelord: Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig.2 Epafras … som ständigt kämpar för er i sina böner, för att ni ska stå fasta, fullkomliga …3 … så att ni är fullkomliga och hela, utan brist på något sätt.4

Man kan, utifrån dessa bibelord, lätt få intrycket att Gud förväntar sig och kräver att vi ska vara fullkomliga och leva ett perfekt liv. Det får oss att tro att det inte finns utrymme för svaghet och brister i våra liv. När vi upplever att vi inte når upp till hans förväntningar och krav kan vi lätt döma oss själva som odugliga, känna skam- och skuldkänslor eller få ett dåligt samvete. Många av oss kämpar med det under perioder i livet.

Om vi känner igen oss i denna beskrivning, finns det då något hopp? Finns det något vi kan tänka på eller göra för att hantera denna frustration? Guds Ord ger oss ett tydligt svar: Ja, det finns en väg framåt!

För det första: Det finns en sanning att reflektera över! Frälsningen har tre tidsaspekter som kopplas ihop med tre teologiska ord. Frälsning i dåtid är rättfärdiggörelse. Det syftar på Kristus fullbordade verk som ger frälsning från syndens straff. Frälsning i nutid är helgelse som handlar om att vi ska bli frälsta från syndens makt. Det sista ordet är förhärligande som har att göra med frälsning i framtiden. Det är ett ord som beskriver frälsning från syndens närvaro.

Vi blir förhärligade när Jesus kommer tillbaka. 5 Det är först då som vi blir fullkomliga och perfekta rakt igenom. Gud förväntar sig inte att vi ska vara fullkomliga eller leva ett perfekt liv här och nu. Det är sanningen. När vi vilar i denna sanning kan vi släppa alla prestationskrav och då finns det ingen anledning att döma oss själva.

För det andra: Det finns en vän att räkna med! Den vännen är Jesus själv.6 Vad gör han som vår vän? Han älskar, vilket gör att vi kan känna oss trygga med honom. Han förstår oss när vi blir frestade och visar oss nåd och barmhärtighet när vi känner oss svaga.7 Han känner oss väl och ber för våra behov.8 Vi kan räkna med Jesus som vår närmaste vän. Han kommer inte att fördöma oss och därför behöver vi inte heller göra det.9 När vi kommer till korset blir vi förlåtna för våra synder och befriade från vår skuld och skam.10

Våga vara svag och acceptera dina brister. Våga vara operfekt och vila i Kristus!

John Breneman
själavårdare, Gråbo


  1. Rom. 8:29
  2. Matt. 5:48
  3. Kol. 4:12
  4. Jak 1:4
  5. 1 Joh. 3:2
  6. Joh. 15:12–15
  7. Heb. 4:14–16
  8. Rom. 8:34
  9. Rom. 8:1
  10. 1 Joh. 1:9
Foto: Jordan Bauer