När Gud ger sången

Sånger som framförs av barn har en särskild förmåga att tala till oss. De är viktiga för både barnen själva och för oss vuxna. Rebecka Göransson har träffat en av ledarna i Primkören Väst, Sofia Nilsson, som berättar om sitt eget sångskrivande och inspirerar andra till att också skriva sånger.

Sofia Nilsson

      • Familj: Maken Paul och sex barn.
      • Yrke: Utbildad lärare för årskurs 1–7 i svenska, SO och bild samt speciallärare.
      • Just nu: Mammaledig med dottern Lydia.

Sommaren 2015 släppte Primkören Väst skivan ”Det är på riktigt!”. Skivan bestod av nyskrivna sånger, riktade till barn, skrivna av en av körens ledare, Sofia Nilsson. Sångerna blev genast väldigt omtyckta. Jag besöker Sofia för att samtala om hennes tankar kring skivan och sångskrivandet.

Skivan var Guds vilja

Sofia berättar att hon alltid har haft lätt för att rimma. När hon började som ledare för Primkören började hon att rimma till kända melodier hemma. Så småningom utvecklades det till ett sångskrivande.

– Att skriva är på ett sätt mycket personligt och jag tänkte att ”det här kan väl inte jag”. Men Marta Fjällström, som spelar i kören, inspirerade mig och fick mig att komma över min tvekan och ta steget. Hon är fantastisk på att fånga upp mina sånger precis som jag har tänkt dem, eller som Gud har tänkt dem.

Det är Sofias erfarenhet att det är tacksamt att prova sina sånger på Primkören.

– Barnen är inte kritiska men man märker ändå om ett material inte går hem. Det är inte värre än att man får lägga det på hyllan och prova med andra sånger.

Under flera år sjöngs Sofias sånger i Primkören och det fanns ingen tanke om att de skulle spelas in. Men så upplevde både hon och Marta en kallelse från Gud att ändå göra en inspelning.

– Jag kände mig lite blyg inför tanken men Marta insisterade. ”Jag känner att Gud vill att vi ska spela in en skiva”, sa hon och drog ihop musikerna. Det var fantastiskt att se hur allt bara klaffade.

Det finns tankar från Gud eller kring tron och livet med honom som ligger henne varmt om hjärtat berättar Sofia Nilsson, och som hon gärna vill förmedla. Men det är svårt att direkt bara sätta sig ner och skriva. Det är som om hon måste vänta in att allt ska passa ihop.

– Jag sätter mig inte ner och processar fram något att skriva. Det börjar i stället med att Gud ger mig ett uppslag till en sång. Det kan ske genom att en predikant säger en mening som fastnar hos mig eller genom att jag får ett tema eller en melodislinga med ett ämne i tanken. Särskilt fantastiskt var det med sången ”Starkare än döden”. Peter Kogler, som var präst här i Eket, poängterade i en gudstjänst att Jesus till och med är starkare än döden. När jag satt där i kyrkan och hörde det fick jag en melodislinga i huvudet som jag gick hem och byggde ut. När jag senare skulle spela upp den för Marta hade min systerdotter just blivit cancersjuk. Då kände jag väldigt konkret hur den sång jag skrivit var riktad till mig själv. Det hade jag inte riktigt tänkt innan, den skrevs ju för barnen, men så blev det och i mig skapade det tilltro och tröst.

Jag frågar varför de valde att kalla skivan ”Det är på riktigt”. Sofia berättar att en av anledningarna var att barnen på ett särskilt sätt gillade den sången. Men hon upplevde också själv att detta var rätt.

– Ibland är det som om saker på något sätt ligger i luften. Uttrycket ”Det är på riktigt” kom tillbaka vid flera tillfällen i andra sammanhang och jag och Marta Fjällström bara nickade till varandra. ”Ja, det är det den ska heta!”

I nuläget planerar Sofia och Marta att spela in en ny skiva med kören Prim Väst. De funderar tillsammans över titeln och har en del tankar. Men ännu är inget bestämt.

Sångernas budskap

Sofia blir glad när någon berättar att hennes sånger har fått betyda något. Hon önskar att de ska få bli till välsignelse för andra.

– Sånger har betytt så mycket för mig genom livet. När jag varit i jobbiga perioder har ofta en sång kommit till mig. Vi som leder Primkören Väst vill att barnen ska ha sångerna med sig och få hjälp av dem. De ska sätta sig i ryggraden på dem. Därför är det viktigt att sångerna har ett budskap som håller och som ger mycket.

Sofia tycker att man ska utnyttja att barn är som svampar och kan lära sig hur mycket som helst utantill. Hon vill fylla på dem med det som är gott. Med Guds ord. Så mycket hon kan.

– Ibland kan jag tänka att sångerna är lite för tunga för barnen. Men de kommer ju också att möta det svåra i livet. Ofta berättar vi en berättelse när vi introducerar en ny sång så att barnen kan ta den till sig. Och så tänker vi att barnen, om de bär sångerna med sig, så småningom kommer att förstå dem ännu lite bättre.

Sångskrivande i dag

Jag frågar om det är relevant att fortsätta att skriva nya sånger.

– Absolut, utbrister Sofia. Det måste vi. Och det går inte att låta bli!

Men hur gör man? Vad ska man tänka på?

– Även om det är en tyngd i innehållet i mina sånger försöker jag använda barnens språk. Ibland använder vi gamla bibliska bilder och uttryck från trosläran, men det är viktigt att också hitta de sätt som barnen pratar på och uttrycker sig på. Det är också viktigt att inte använda för många ord. Vi vuxna är vana vid att sångerna kan vara en hel predikan men barnen kan inte ta in så mycket på en gång. Man måste vara uppmärksam på vad de kan ta till sig.

Inspirerat av Gud

Sofia Nilsson vill gärna uppmuntra andra att prova på att skriva egna sånger. På den nya skivan har två flickor i kören skrivit en sång.

– De tyckte det var spännande och började skriva en egen sång. Vi har sedan hjälpt dem att slutföra den. Det blev ännu mer deras sång på så sätt.

Att ge konkreta tips till någon som vill börja skriva sånger tycker dock Sofia är svårt. Sångskrivandet har inte alltid varit en medveten process för henne.

– Bitar har fallit på plats genom min kollega Martas feedback och övriga musikers insatser. Det är avgörande att ha personer omkring sig som kan hjälpa en på traven om man inte själv känner att man både vågar producera och framföra musiken. Många har kontakt med barn genom exempelvis söndagsskola eller hobbygrupper och i dessa sammanhang kan man lämna sina förslag om man vill prova. Barn är inte kritiska men ändå sanningsenliga. Slår inte sången igenom så gör den inte det. Det får man bara acceptera.

Det viktigaste om man vill skriva kristna sånger, tänker Sofia, är vad den som sjunger eller lyssnar på sången får med sig. Budskapet och tilltalet måste vara inspirerat av Gud.

– Det behöver inte vara så komplicerat. Vi har bibeltexter, förkunnelse, erfarenheter att ösa ur.

Hon berättar om hur en av hennes sånger, ”Ingen annan väg”, kom till.

– Jag märkte hur budskap om att man kan komma till himlen på många olika sätt och genom olika religioner upprepades från alla håll. Då lade Gud detta på mitt hjärta: Det finns ingen annan väg än Jesus. Jag hade jättesvårt att hitta en melodislinga som passade till orden men jag ville ha med den på skivan så jag jobbade hårt med den. När musikerna sedan gjorde ett arrangemang till den kände jag att det var precis sådan den skulle vara. När vi också satte solisterna på att sjunga sina delar av den passade allt helt perfekt. Ännu en gång kände jag att detta inte var min produkt. Det var Gud som velat den sången och ordnat så allt blev bra.

Om Sofia ska ge något råd till den som vill skriva sånger så är det att be om inspiration, att Gud ska ge någonting som han vill säga. Gud känner våra utmaningar och vill ge oss ord som kan hjälpa oss i en ny tid.

– Våra barn som växer upp i det här samhället behöver sådant som kanske inte var relevant för 50 år sedan. Det kristna budskapet är detsamma, men utmaningarna och farorna kan delvis se olika ut.

Som en avslutande hälsning till Till Livs läsare ber Sofia om förbön för henne och de andra i kören. Och för att den nya skivan ska bli bra och till välsignelse!

Rebecka Göransson
studerande, Kristianstad

Foto: Rebecka Göransson