Redaktören har ordet • juli/augusti 2018

Vi är sändebud för Kristus. (2 Kor. 5.20)

Innehåll • juli/augusti 2018

 • En plats för gemenskap och vila, Markus Hector
 • Ord till liv • Jesus gör hela skillnaden, Lars-Åke Nilsson
 • Sluta jaga det goda livet!, Håkan Ekström
 • När rädslan att göra fel förlamar oss, Arne Engström
 • Hur ska vi tänka om EuroPride?, Olof Edsinger
 • Ny nåd och nytt arbetsfält, Markus Hector
 • Guds trofasthet mot sitt folk, Andreas Johansson
 • Uppskattad missionsledare byter bana, Emma Birgersson
 • Ordspråk som förvandlar, Mattias Lindström
 • Kom och se – om barn och mission i ELM, Sofia Ödman
 • Kenyanska ledare på sverigebesök, Stefan Nyholm

Under fem år har jag haft förmånen att vara redaktör för Till Liv. När jag nu säger tack till alla våra läsare och lämnar mina tjänster inom ELM har jag också anledning att fundera över vilken rörelse det är jag arbetat för. Den som kommer in på en söndagsgudstjänst i ELM får möta människor som engagerar sig för den lokala föreningen. Så småningom får han eller hon upptäcka att denna förening är sammankopplad med ett omfattande missionsarbete. Den rörelse som föreningen hör samman med omfattar ett fåtal tusen medlemmar men har i sin tur grundat en kyrka i Kenya som i dag har 200 000 medlemmar. Den har också byggt kyrkor i Etiopien och Eritrea, vidareutvecklat församlingar i Peru och är nu klar att ta steget vidare till Främre Asien.

Missionsföreningen står också med i ett stort och viktigt arbete i Sverige med missionsgårdar som erbjuder ett rikt utbud av kurser och läger. På flera håll bedrivs diakonal verksamhet för människor av annan etnisk härkomst och man utrustar och sänder människor för mission i Sverige.

Jag kan bli helt förundrad när jag tänker på det som ELMs medlemmar förvaltar och utvecklar. Här finns människor som ber. Här finns människor som är beredda att offra bekvämlighet och ”det goda livet”. Här finns ett ledarskap som kämpar för att rörelsen ska hålla fast i en god etik, grundad i naturen och Skriften. Och framför allt: Här finns Jesus – han som gör hela skillnaden.

Allt detta möter ni i detta nummer av Till Liv. Det var också det som Thomas Nilsson såg och som fick honom att betjäna oss i ELM. Vi saknar honom redan.

Markus Hector
markus.hector@tillliv.se

Foto: Orlando Marty