Bryt!

Har du något i ditt liv som i sig inte är fel men som har fått ta över för mycket? Har det nyttiga ’gått över styr’ att annat blir lidande? Då kanske det behövs ett avbrott – att du själv eller en vän säger ”bryt”!

Instagram, sportresultat, heminredning, städning, Facebook, träning, mat, bantning, arbete, utseende, Hemnet, tid i verkstaden, ideellt engagemang, avkopplande spel på telefonen, strävan efter ett välskött hem, sex, skönlitteratur, TV-serier med mera, saker som i sig själva inte är dåliga, men som kan leda till osunda vanor i våra liv.

”Allt är tillåtet för mig”, men allt är inte nyttigt. ”Allt är tillåtet för mig”, men jag ska inte låta något ta makten över mig (1 Kor. 6:12). Gud är på inget sätt motståndare till det goda eller det som ger njutning eller tillfredsställelse i livet. Det är ju trots allt han som har gett oss det. Dock kan vi se att det genom hela Bibeln går en röd tråd som handlar om att inget får vara viktigare för oss än det att söka honom.

Osunda vanor och beroende

Att fastna i osunda vanor och beroende är otroligt lätt. Innan du avfärdar denna tanke med ”det gäller inte mig” eller ”andra kanske har förlorat kontrollen, men inte jag”, så våga stanna upp och tänka efter. Finns det något i ditt liv som upptar orimligt mycket av din tid och tankeverksamhet? Något som påverkar din tid i så hög grad att (allt) annat anpassas efter det och kanske till och med blir lidande? Något som har tagit makten över dig och ditt beteende?

Ett av Satans – tyvärr väldigt effektiva – tillvägagångssätt är att skruva på sanningen bara lite grann. Han attackerar oss främst på de områden i livet som antingen motiverar oss och där vi lyckas bra eller på de områden där vi känner oss som sämst, vilket kan få oss att förlora all motståndskraft. Oavsett, så blir bilden av det goda och av sanningen suddig i kanten. Och hans mål är att flytta fokus från Gud till oss själva och till jakten på vår egen tillfredsställelse.

När det inte blir som önskat

Man fastnar inte i osunda vanor och beroenden direkt, det är oftast en process. Att bli fri igen kan också vara en process, men i många fall är det enda sättet att komma loss att bryta helt och abrupt. Ibland kan man hitta tillbaka till en ’rimlig nivå’ igen efter att ha fått distans, men inte sällan innebär det (för) stor risk för återfall.

”Det bara blev så!” är en tunn ursäkt för ditt beteende. Din situation, ditt beroende, dina osunda vanor har föregåtts av en rad beslut, mer eller mindre medvetna. Men dock beslut. Du är medskapare i ditt liv och har ansvar och befogenheter i ditt liv som kan liknas vid en regissörs uppgift. Om inspelningen är på väg åt fel håll i förhållande till ursprungstanken ropar regissören ”Bryt!” och allt stannar upp. En god regissör lägger mer tid på att berätta hur han eller hon vill ha det i stället för på vad det var som gick fel. Dock är anledningen till att det bröts att något inte var som önskat. Den makten har du i ditt eget liv – att ropa ”Bryt!” och flytta fokus till det som leder i rätt riktning.

Goda vänner och den gode helige Ande

Ibland behöver vi att andra människor vågar lägga sig i och sätta fingret på osunda vanor och beroenden de ser. Det kan vara en familje­medlem, en god vän eller en själavårdare/mentor. Det är sällan behagligt, men tänk om våra kristna gemenskaper kunde genomsyras av den tillit, kärlek och ödmjukhet som gör detta möjligt.

Den helige Ande är den viktigaste hjälparen i detta; han vill hjälpa oss att se sanningen. Sanningen om oss själva och om Guds intentioner för vårt liv, så att bilden av sanningen står skarp igen.

Tips

• Anteckna under en begränsad period (en dag, tre dagar eller en vecka) vad du lägger din tid på. Det kan hjälpa dig till att bli medveten om de områden som för dig är (potentiella) riskzoner för osunda vanor och beroenden. Välj ut något eller några områden att jobba med åt gången.

• Om mobilen är ett beroende: Använd dig av funktioner eller appar som hjälper dig att tidsbegränsa din användning av mobilen (till exempel Skärmtid på Iphone). Ta bort appar helt som gör det svårt för dig att bryta med osunda vanor.

• Bjud in någon i ditt liv, en själavårdare eller vän, till att titta på dina mönster i ditt liv och samtala kring det. Gör en deal med en vän om att ni ger varandra rätt att tala in i varandras liv, i kärlek och ödmjukhet. Stå till svars inför varandra, hjälp varandra i den goda kampen.

• Om du får ett återfall, res dig igen och ta nya tag. Väldigt få lyckas första gången, så ha lite tålamod med dig själv. Du kan vara övertygad om att Gud inte tröttnar på att stå vid din sida och hjälpa dig – inte ens om det upprepar sig många gånger.

Benedikte Nilsson
organisationskonsult, Stidsvig

Foto: