Nytt år, nya möjligheter …

… och en alldeles, alldeles underbar inbjudan: Han, som din själ längtar efter, Han har stämt möte med dig!

Det gäller dig som redan har smakat och sett hur underbar han är: Han, Jesus, din frälsare, din vän och din kung.

Det gäller också dig som bara känner till honom, men ännu inte har lärt känna honom. Han har bokat ett möte med just dig.

Längtande och otålig, så som den älskande kan vara, så väntar han på att du ska se hans inbjudan. Med ofattbart tålamod väntar han på ditt svar.

Även du som omger dig med en mur av onåbarhet gentemot Gud har fått en inbjudan. Du som inte förstår varför det finns en omättad längtan i ditt inre. Du som utan uppehåll fyller dina ögon och öron och tankar med bilder och ljud och nya intryck för att döva den bultande känslan av tomhet i djupet av din själ.

Gud älskar dig

Gud, din Far i himlen älskar dig. Jesus säger det i samtalet med Nikodemus i evangeliet enligt Johannes: Sådan var din himmelske Fars kärlek att han gav sin egen älskade son för att rädda dig.1

Paulus berättar också om Guds kärlek i sitt brev till dem som bor i Rom. Där skriver han att: på det sättet bevisar Gud sin kärlek till oss, att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. 2 Alltså medan vi ännu var bortvända från honom, ointresserade av honom, nedsmutsade av synden, fast hos fienden, vända mot världen (= det som står emot Gud) och helt och hållet uppfyllda av oss själva. Ändå älskade han oss. Han älskade just dig.

Han säger: ”Vad du är vacker, min älskade, vad du är vacker!”

”Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle! Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte skönt”.3

Han vill få komma dig nära. Så nära att han, bildligt, kan se ditt ansikte.

Han har skrivit ord av kärlek till dig – ett kärleksbrev. Wow!

Vilket hjärta klappar inte snabbare vid tanken på ett äkta kärleksbrev.

Nu har han stämt möte med dig för att vara säker på att du kan ta emot det. Han säger: ställ dig här på klippan. Den klippan är Jesus. Han som är Ordet. Ställ dig alltså, placera dig i Ordet. Sätt bo där.

Ordet som är Ande och Liv

Jesus pratar mycket i Johannes kapitel 15 om att han förblir i den som förblir i honom. Att vara i honom är att vara i hans kärlek.

Bibelläsning är att lyssna till sin älskade

Du vet hur det är att lyssna till den som betyder allra mest för dig. För någon är det en mor eller far, för andra en riktigt nära vän och för åter andra är det en pojkvän, flickvän, make eller maka.

Du är noga med att inte missa ett enda ord, och du kommer ihåg varje ord. Orden är viktiga just för att den som säger dem har så stor plats i ditt hjärta.

Olika skäl till att läsa Bibeln

Man kan läsa Bibeln av mer än ett skäl.

Ett sätt är att läsa Bibeln med en egen agenda: välja och välja bort, tolka och omtolka. Reformatorerna betonade att det inte är vi som ska hantera bibelordet. Nyckeln är att låta Ordet hantera oss.

En annan drivkraft är att läsa Bibeln för att det är rätt sak att göra. Det passar in i livsstilen. Man kan lägga mycket energi på att försöka leva ett kristet liv. Vakna upp på morgonen med inriktningen att undvika fallgroparna och anstränga sig att göra det rätta. Kämpa på egen hand med att hantera de dåliga impulserna.

Det går att visa upp ett kristet mönster utan att ha liv, utan att leva Jesus-livet.

Att lära känna Ordet och att vara i det

Ett tredje sätt att läsa Bibeln är för att få kunskap. Att lära sig om kristen tro, om Jesus liv och vad han lär. Det är bra, men stanna inte där. Det finns nåt mer! Läs för att lära känna Honom, Han som är Ordet. Fienden vill få oss att ersätta relationen med Honom, med enbart kunskap om Honom.

När du kommer till det möte Jesus kallar dig till öppnar sig nya världar. ”Jag har valt ut en plats där vi kan mötas”, säger Han. Ställ dig här på klippan, min älskade! Bibelordet är en av de platser han valt ut för ert möte.

Ett fjärde sätt att läsa Bibeln är det Jesus bjuder in oss till: Att vara i ordet. Att stanna kvar där, just för att vara – inte för att avverka verser och kapitel.

Förbli i mig, så förblir jag i er, säger Han. Som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er, säger Jesus lite senare.

Vi är kallade att bli som han, säger Paulus i sitt brev till församlingen i Filippi. Att bli ordet vi läser.

Tanken svindlar.

En man berättade att Herren uppmanade honom att läsa Filipperbrevets andra kapitel, och fortsätta att läsa det tills han blev det! Det tog 13 veckor, sa han.

Att byta sitt liv mot Jesus liv. Det betyder att låta det gälla i ens eget liv som redan är ett faktum: att Jesus har köpt oss fria från Satan, från världen och från oss själva (vårt kött).

Det är det livet som Paulus beskriver med orden: ”nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.”4 Paulus har låtit Jesus göra honom fri från honom själv, från hans jag. Hans jag har korsfästs med Kristus, och Paulus har inte ”återtagit” sitt jag. Hans drivkraft är inte ”jag, mig själv och mitt”. Hans mål är inte att satsa på sig själv, att njuta eller att bli berömd. Han ”förlorade sitt liv” som Jesus säger – och han fick Jesuslivet.

Det gäller oss

Ingenstans i Bibeln kan vi hitta någonting om att denna nära, nära relation med Jesus bara skulle gälla apostlarna. Tvärtom pratar Jesus med sin Far i himmelen också om oss som kommit till tro på honom genom apostlarnas ord.

Evangelisten Johannes har skrivit ner Jesus ord i kapitel 17, verserna 20–26.

Där säger Han om oss, att så som Fadern är i honom och Han i Fadern, så ska vi vara i dem. Och att den kärlek som Fadern har älskat Jesus med, den kärleken ska vara i oss, och Han Jesus i oss.

Vem kan fatta den kärleken?!

Det är detta underbara som händer när du öppnar din bibel för att vara i Ordet. Vilka framtidsutsikter inför det nya året. Wow!

Lena Artman
förskollärare, Örkelljunga


  1. Joh. 3:16
  2. Rom. 8:5
  3. Ur Höga Visan, kapitel 1 och 2
  4. Gal. 2:20
Foto: Allen Taylor