Redaktören har ordet • juli/augusti 2019

De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (Joh. 6:63)

Innehåll • juli/augusti 2019

 • Jag är ej mer min egen – jag hör min Jesus till …, Ann-Charlotte Selander Smetana
 • Ord till liv • Från död till liv, Johan Gredenius
 • Likgiltigheten – vad gör vi med den?, Jakob Andersson
 • Onådda människor och nya sånger i fokus – ELMs årskonferens i Hässleholm, Stefan Nyholm
 • Himlen på jorden, David Dymén
 • Abort – tid för motstånd, Peter Henrysson
 • Gemenskap, lek och svar på frågor – en kväll med TG i Kristianstad, Hilma Nilsson
 • Sommaranställda i ELM Syd
 • Nehemja – redo när Herren ville trösta sitt folk, Albert Häggblom
 • En dörr på glänt i Peru, Håkan Ekström
 • Villkorslös kärlek, Linnea Bergström

Den som vänder blad gör något trevligt. Varje gång det rasslar in en tidskrift eller tidning i min brevlåda blir jag glad. Jag tar upp tidskriften, bläddrar snabbt igenom den, slås av den karaktäristiska doften, återvänder sedan till de mest intressanta artiklarna och läser oftast slutligen igenom allt från början till slut. Att vända blad i betydelsen att läsa är för en kristen en gåva, men också en uppgift. Den allsmäktige Guden väljer att visa vem han är genom ord. Genom att läsa, genom att lyssna, genom att vända blad, får vi möjlighet att möta Guds evangelium och därmed Gud själv.

Att vända blad kan också innebära att lägga det gamla bakom sig och göra något nytt. För det mesta används uttrycket om något positivt, nu vänder vi blad och ser framåt! Daglig omvändelse är ett sätt att vända blad – dagens synder kan jag lämna åt Jesus och från Honom ta emot ny förlåtelse och nåd.

Själv ska jag nu vända blad genom att börja med något nytt – jag lämnar lärarjobbet i Helsingborg och ska bland annat ägna mig åt uppgiften som redaktör. Detta känns spännande – allt arbete som sätter Guds Ord i rörelse sätter också mitt hjärta i rörelse. Det känns också ovisst – tidningsvärlden är ny för mig och jag kommer att behöva lite tid för att bli varm i kläderna. Välkommen med tips, tankar, och idéer om hur tidningen kan bli ännu bättre! Förhoppningsvis kan utgivningen av Till Liv även i framtiden leda till att många vänder blad och på det sättet får möta Jesus.

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Rachael Crowe