Redaktören har ordet • november 2019

Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.
(Joh. 13:14)

Innehåll • november 2019

   • ”Något jag aldrig mött tidigare”, Mattias Lindström
   • Ord till liv • Skynda dig hem, Markus Hector
   • I tjänst för medmänniskan, Jonny Bjuremo
   • För missionen – för ELM!, Henrik Nilsson & Daniel Ringdahl
   • Kulla Missionsförening, Karin Andersson
   • Kan jag älska min fiende?, Daniel Ringdahl
   • Liturgi som formar och förmedlar, Martin Helgesson
   • Dags att klippa navelsträngen?, Lisa & Hjalmar Unosson
   • Guds folk går vilse, Lars-Åke Nilsson

Liturgi och diakoni är betydelsefulla uttryck för det kristna livet. Båda begreppen har grekiskt ursprung där liturgi kan uttolkas som ”folkets tjänst” i gudstjänsten. Diakoni betyder ”tjänande”. Vi kan lägga märke till att båda två handlar om ”tjänst”.

Liturgi och diakoni kan gestaltas på många olika sätt – det finns inga bestämda regler för det i Bibeln. En gudstjänstfirande gemenskap kanske anser att det inte behövs någon fast liturgi och att man kan utforma gudstjänsten som man vill, kanske från gång till gång. Då blir det en form av liturgi. I ett annat sammanhang håller man sig strikt till en bestämd ordning och det som skiljer mellan söndagarna är orden i det som sjungs, läses och predikas. I detta nummer skriver Martin Helgesson bland annat om hur liturgin både förmedlar trons innehåll till oss och formar oss efter det den förmedlar.

Om liturgin kan sägas vara vår tjänst till Gud för att uttrycka vår vördnad, tillbedjan och tro, är diakonin vår tjänst till medmänniskan. Genom diakonin kan de kristna på ett handfast och påtagligt sätt dela med sig av Guds gåvor till behövande. Jonny Bjuremo skriver om hur detta tjänande tar sig uttryck på särskilda sätt inom ELM i södra Sverige.

Även om liturgin och diakonin handlar om vårt tjänande, återspeglar de också vad Gud gör och har gjort för oss. Liturgi och diakoni handlar i grund och botten om att Jesus tjänar oss med sitt Ord och sina kärlekshandlingar medan vi väntar på att få fira den himmelska gudstjänsten och att få bli betjänade av Honom i evighet.

Stefan Nyholm
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: Rich Soul