Redaktören har ordet • februari 2020

Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. (2 Mos. 20:2–3)

Innehåll • februari 2020

 • Kallad till uppbrott, Håkan & Sinnika Ekström
 • Missionsledaren • Mot ljusare tider?, Daniel Ringdahl
 • Ord till liv • Med målet i sikte, Rickard Johnston
 • Som druvor i öknen, Johannes Hellberg
 • En Gud – Allah eller Jesus?, Omid Pasbakhsh
 • Helhjärtad eller splittrad?, Benedikte Nilsson
 • Second hand i missionens tjänst, Kaja Lauterbach
 • Bokrecension • Du blir vad du älskar, Mathias Swartling
 • Med fokus på kung Jesus – nyårsläger på Strandhem, Johannes Elfblad
 • Vem vill bli missionär?, Mattias Lindström
 • Kvinnor i den nyevangeliska rörelsen • Prinsessan Eugénie, Jens Lunnergård

Till Liv kommer att ha några temanummer framöver, varav detta är det första. I dessa låter vi några eller de flesta av artiklarna behandla samma grundtema utifrån olika perspektiv. Intentionen är att helheten ska bli större än summan av delarna genom att artiklarna har ett samband. Förhoppningsvis kan detta samband leda till större djup och förståelse samt tala till olika delar av vår uppfattningsförmåga.

I detta det första temanumret utgår vi från det första budet: Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Gud såg hur svårt människorna hade att hålla sig enbart till honom och att de ville göra som de andra folken och ha flera gudar.

Trots att Israels folk fördes ut ur Egypten dröjde det inte länge innan de gjorde en guldkalv som de tillbad. ”Avguderiet satt i hjärtat”, skriver Johannes Hellberg och de egyptiska avgudarna följde med ut i öknen.

I vår egen vardag som kristna upplever vi hur svårt det är att älska Gud av hela vårt hjärta. Benedikte Nilsson skriver om hur vår vilja att göra detta blir en kamp där vår inställning och våra prioriteringar kan vara en hjälp samtidigt som vi närmar oss Gud i tillbedjan och bön om förlåtelse.

Att vilja leva utan andra gudar vid sidan av Gud kan också innebära stora förändringar i det personliga livet. Familjen Ekströms omprioriteringar ledde dem tillbaka till Peru för en ny period som missionärer. Guds ledning påminde dem om hur Israels folk leddes genom öknen med hjälp av molnstoden. Även familjen Olsen är på väg mot ett uppbrott. Nästa år far de till missionsfältet i Peru.

Detta var några nedslag i temaartiklarna men det finns mer att upptäcka, så välkommen vidare in i tidningen!

Stefan Nyholm
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: Priscilla Du Preez