Redaktören har ordet • april 2020

Men ingen kan köpa sin broder fri eller ge Gud lösepenning för honom. Hans själs lösen är dyr, den kan inte betalas till evig tid. (Ps. 49:8–9)

Innehåll • april 2020

  • Försoning i äktenskapet, Kristina och Predrag Djurachkovitch
  • Ord till liv • Muren är riven, Peter Henrysson
  • Missionsledaren • I Guds händer, Daniel Ringdahl
  • Försoning mellan Gud och människa, David Appell
  • En försonlig människa, Owe Johansson
  • ”Var hälsad kors, mitt enda hopp”, Mathias Swartling
  • Kan man förlåta sina bödlar?, Mattias Lindström
  • Försoning på ytan eller i hjärtat?!, Kerstin Nilsson

Grälat med någon, har du gjort det någon gång? Har du sedan upplevt hur din motpart ångrat sig och bett om förlåtelse, eller att du kanske själv har ångrat dig? Minns du smaken av försoning? Hur det blev bra igen?

Förlåtelse och försoning är starka saker, som går på djupet i våra hjärtan. Man kan längta efter försoning men saker kan komma i vägen. Och människor som inte vill försonas kan bli bittra. Bitterheten smakar illa.

När man arbetar med barn behöver man träna dem i just detta – man behöver locka fram ånger och förlåtelse. Ett ord om förlåtelse, eller en ursäkt, kan möjligen tvingas fram av de vuxna, men det betyder inte att ursäkten är trovärdig. Det sägs att ”en ursäkt blir trovärdig när den som framför den förstår konsekvenserna av sitt handlande och är beredd att gottgöra dem.” Så är det nog, beredskap att ställa tillrätta, gottgöra, är en viktig del i försoningsprocessen.

Men hur blir det då i relation till Gud? Hur ska jag som syndare kunna gottgöra min synd? Svaret är att jag inte kan det. Guds lag kräver en gottgörelse som jag inte kan prestera.

Men påskens budskap är: Någon har gjort det i mitt ställe! Jesus har dött för mina synder och gett Gud en fullständig gottgörelse. På den grunden förlåter Gud mig synden och jag får leva som hans älskade barn.

Med denna inledning vill jag hälsa dig välkommen till ett temanummer om ”För­soning”. God läsning önskas!

Mattias Lindström,
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Amir Arefi