Redaktören har ordet • oktober 2020

Som herden räddar ur lejonets gap ett par benpipor eller en bit av ett öra, så ska Israels folk räddas. (Amos 3:12)

Innehåll • oktober 2020

  • Evangeliet når de onådda, SAMs
  • Ord till liv • Här är himlens port, Erik J Andersson
  • Missionsledaren • Sjung lovsång alla länder, Daniel Ringdahl
  • 30 år i missionens tjänst, Benedikte Nilsson
  • Kampen om de unga, Mattias Lindström
  • Kristen i den andliga kampen, Olof Edsinger
  • En välkommen hjälp för föräldrar, Johanna Nyholm Skoglund
  • Döden punkt slut?, Andreas Johansson

Det sägs att många föreställer sig herdeuppgiften som en uppgift för ’mjukisar’. Herdarna avbildas mycket riktigt ibland som drömmande poeter, med blicken snett uppåt, riktad mot den himmelska världen.
Inget kunde vara mer fjärran från Bibelns porträtt av herdeuppgiften. Det är en uppgift som innebär strid. David berättar om hur han slagits mot lejon och björn och hur väl det förberedde honom för striden mot Goliat. Som herde var han tvungen att se sin fiende i vitögat.

När Jesus, den gode herden, kommer till sitt folk är det för att strida och vinna seger. Världen har hamnat i den ondes våld, och Jesus kommer för att befria sitt folk från förtryck och lidande. Genom sin seger på korset slår han vapnet ur fiendens händer.

Även hans efterföljare får uppleva strid. Synden är en daglig plåga. Djävulen frestar och försöker få oss på avvägar. Döden ser ut att rycka oss bort från det liv Gud har gett.

Det här numret av Till Liv handlar om den andliga kampen. Syftet är att ge läsaren frimodighet och kamplust i en tid av likgiltighet. Genom att se på Jesus, korset och uppståndelsen kan Guds folk återvinna hoppet, modet, glädjen och ’frimodiggöras’ till att leva som Guds älskade barn och arbeta för Guds mission. Som Paulus säger: Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. (Rom. 8:37)

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Alicia Petresc