Redaktören har ordet • november 2020

Lova Herren, min själ! Hela mitt inre, prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, och glöm inte allt gott han gör! (Ps. 103:1–2)

Innehåll • november 2020

 • Ny sångbok i digital tid, Mattias Lindström
 • Ord till liv • Skuldsatt eller fri?, Natanael Asplund
 • Lovsjung vår kung!, Anders Andersson
 • Missionsledaren • Välsignat är det hem förvisst, Daniel Ringdahl
 • Bokrecension • Musikens makt och skönhet, Johan Lind
 • Nämn en sång som betytt mycket för dig
 • Sjung och spela för Herren i era hjärtan, Johan Åström
 • Musik som frigör och berör, Viktoria Jämstorp
 • ”Det är i mötet med den enskilde som det händer något!”, Mattias Lindström
 • Missionsakademin är igång, Mattias Lindström
 • Insändare • Medlem eller lärjunge?, Janne Eriksson
 • Musiken som brobyggare, Timoteo Gomez Uriarte

Uppmaningarna till att lova och tacka Herren är många i Bibeln – liksom anledningarna till att göra det. Allt från det att han har skapat världen och oss själva, till att han har sänt sin Son för att försona våra synder och att han låter oss vakna upp till nya dagar fulla av nåd.

Musiken är en av Guds goda gåvor och ett av de medel vi har fått för att lova Herren. Till hjälp för den gemensamma sången i gudstjänsten, eller för bönesamlingen och den enskilda sången, har det givits ut psalm- och sångböcker under hundratals år. När detta skrivs har en ny utgåva av ELMs sångbok Lova Herren skickats till tryck för bara någon dag sedan. Ett mångårigt arbete med att revidera sånger, att välja bort gamla och välja till nya, är slutfört.

För att uppmärksamma den stora händelsen är Till Liv denna gång ett temanummer om sång och musik där en mängd olika perspektiv lyfts fram. På det sättet önskar redaktionen belysa flera aspekter av hur den underbara gåvan som musiken är kan användas för att uppfylla Bibelns uppmaning: ”Lova Herren.”

Detta blir också de sista raderna från undertecknad i egenskap av biträdande redaktör. Vid årsskiftet blir det fem år sedan min anställning började – då på 25 procent. Det senaste året har den bestått av bara ett fåtal timmars arbete per månad, men med tanke på annat arbete och andra uppgifter är det nu rätt tid att avsluta även detta. Tack för mig!

Stefan Nyholm,
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: Vlad Shalaginov