Redaktören har ordet • februari 2021

Det som föll bland tistlar är de som hör ordet men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt. (Luk. 8:14)

Innehåll • februari 2021

  • Vad säger Jesus om rikedom?, Magnus Hagström
  • Missionsledaren • Förkasta förtjänsten – och bejaka den!, Daniel Ringdahl
  • Ord till liv • En stor tro, Alve Svensson
  • En Gud som förser, intervju med Isabel Uriarte Martinez
  • Är jag girig?, samtal med Benedikte Nilsson
  • Var finns de verkliga rikedomarna?, intervju med Karin G. och John-Erik Ekström
  • Med livet som insats – Hudson Taylor, Jens Lunnergård
  • Givande – glädje eller tvång?, Jonny Bjuremo
  • Bokrecension • Människan som älskande varelse, Anders Ek
  • Slutord • Störst är den som tjänar mest!, Mattias Lindström

Gud har verkligen välsignat vårt land. Vi njuter varje dag av god mat, uppvärmda hus, och fred. För det mesta är Sverige fortfarande ett tryggt land. Vi behöver inte arbeta 60 timmar i veckan utan det finns tid till avkoppling, nöje och engagemang av olika slag. Det är goda skäl till att tacka Gud!

Vi kan med gott samvete njuta av vårt materiella välstånd, Gud ger slösaktigt på alla områden, han vill att vi ska njuta av hans goda gåvor. Att vi får förvalta tid, pengar och resurser ger oss möjlighet till att arbeta för hans rikes utbredning, det är ett förtroende att ta vara på!

Samtidigt som rikedom och välstånd i sig är goda saker talar Nya testamentet ofta varnande om faran av att bindas vid rikedom och njutningar. ”Pengar är en god slav, men en usel herre”, som någon av detta nummers artikelförfattare träffande beskriver saken. Tänk om detta är den egentliga hemligheten bakom de tomma kyrkorna, den falnande missionsivern och de ekonomiska problemen? Kärleken till pengar, njutningar och välstånd?

Om så är fallet, vad är då botemedlet, får man fråga. Svaret är så enkelt – endast Guds ord kan ändra på detta! Endast Guds ord kan väcka, kalla och fylla våra hjärtan med glädje över evangeliet, endast Guds Andes predikan kan vända den sekulära trenden. I det här numret djupdyker vi därför ur ett bibliskt perspektiv i ämnen som har med pengar, rikedomar och förvaltarskap att göra. God och väckande läsning önskas!

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Annie Spratt