Redaktören har ordet • mars 2021

Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. (Upp. 19:13)

Innehåll • mars 2021

  • I livets tjänst!, intervju med Torbjörn Swartilng
  • Missionsledaren • Håll det du har!, Daniel Ringdahl
  • Ord till liv • Det tysta jublet, Jan Jämstorp
  • Ren i Jesu blod – eller bara ofräsch?, Martin Helgesson
  • ”Det är glädjen som driver!”, Till Liv ställer frågor om ELMs barnverksamhet
  • Varför är blodet så viktigt?, Johannes Hellberg
  • Vägledning till frid, Jakob Appell
  • Bokrecension • På jakt efter sanningen, Samuel Estenlund
  • Makten i Jesu blod, intervju med Timoteo Gomez Uriarte

Blod – småbarnsföräldern tänker idag närmast på sår, behovet av plåster, att blåsa och trösta. Militären associerar kanske till smärta, lidande, att bli träffad. Läkaren tänker i stället på blodomloppets livgivande funktion, och på risken för blödningar vid operationer. Associationerna till denna kroppsvätska kan vara många och ganska skilda, men flera av dem kan vara goda ingångar när man närmar sig den bibliska betydelsen av blod – enligt Bibeln symboliserar blodet verkligen sår, lidande, men också liv.

I Bibelns avslutande bok Uppenbarelseboken refereras det i 17 olika verser till ”blod”. Det kan handla om de heligas blod, som utgjuts när de får lida, men ofta handlar det om Jesu blod. När en segerherre har en mantel som är doppad i blod, som i versen ovan, förväntar man sig att det ska vara de besegrades blod som färgar manteln röd. Men i Uppenbarelseboken handlar det i stället om segrarens eget blod. Jesus har nämligen segrat just genom att lida, genom att få sin rygg piskad, genom att blödande hängas upp på ett kors, och där ge sitt liv. Just så vinner han seger, just så försonar han dig och mig med Gud, just så banar han väg till himlen för oss. På den grunden kan han sedan uppstå, på den grunden kan vi fira påsk, på den grunden kan vi se fram mot – inte en evig död utan ett evigt liv! Blodet som rann ger oss liv.

Till fördjupning i passionstidens och påskens blodiga händelser presenterar vi därför ett fördjupningsnummer i blodets tecken. God läsning önskas! †

Mattias Lindström,
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Alicia Quan