Redaktören har ordet • oktober 2021

Så säger Herren: Se, jag lägger fram för er vägen till livet och vägen till döden. (Jer. 21:8)

Innehåll • oktober 2021

  • I livets tjänst, intervju med Jonas Roslund
  • Missionsledaren • Jordens salt, Daniel Ringdahl
  • Ord till liv • Hoppas under hopplöshet, Markus Preston
  • Bokrecension • När samvetet vaknar, Christian Braw
  • Är du rädd för döden?, Gunilla Ludvigsson
  • Ett arv med kulturell sprängkraft, Olof Edsinger
  • Kristus – segrare över både död och helvete, Håkan Sunnliden
  • Dödshjälp är ingen hjälp, Anne-Berit Ekström
  • Inför döden är vi alla lika, Jan Ulrik Smetana

Kanske har du frågat dig, varför ska jag lyda Gud? Varför ska jag bry mig om hans bud, hans undervisning, varför kan jag inte själv få välja min väg i livet?

Bibelns författare svarar entydigt: Därför att Gud är Livets Gud! Till att börja med är det han som har skapat dig och mig och gett oss ögon, öron, förstånd och alla kroppsdelar. Livet kommer från honom, och visst borde vi bry oss om hur vår konstruktör tycker att vi ska leva?

Men det räcker inte att konstatera detta – han är också den som uppehåller livet, som varje dag låter hjärtat fortsätta att slå. Det är väl ett gott skäl till att lyssna till hans röst?

Trots detta väljer vi människor så ofta bort livets väg. Vi föredrar vår egen väg, dödens väg, och skulle vi lämnas kvar på den skulle vi gå evigt förlorade. Därför sände Gud sin Son till att ge sitt liv för oss och på så vis friköpa oss från synd, död och djävul.

Gud är alltså livets Gud i tre avseenden – han skapar, upprätthåller och frälser. Därför är hans väg livets väg, därmed är det dumt, rent av dåraktigt, av oss människor att vilja gå vår egen väg.

Det här numret av Till Liv handlar om just kontrasten mellan Livets Gud och dödens väg. Vi får lära känna hur det är att leva nära döden, hur människor plågas av den och bekämpar den, och hur Gud övervinner döden genom sin Son, och det livet som Guds Ande skänker. Läs och påminn dig om hur stort det är för oss som lever i dödens närhet att få tillhöra Livets Gud!

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Timothy Eberly